to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7

  • 2022-01-02Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7
  • Dirección web:www.to10.gr
  • Servidor IP:104.21.19.30
  • Descripción del lugar:Συνεχής αθλητική ενημέρωση. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις στο to10.gr

nombre de dominio:www.to10.grValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.to10.grfluir

384

nombre de dominio:www.to10.grBueno o malo

Impotente solo. Fortuna sin esperanza feroz

sitio web:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7Pesos

4

sitio web:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7IP

104.21.19.30

sitio web:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7contenido

to10.gr|Αθλητικάνέα|Ειδήσεις|Sport24/7// functionexternal_links_in_new_windows_loop(){ if(!document.links){ document.links=document.getElementsByTName('a'); } varchange_link=false; varforce=''; varignore=''; for(vart=0;tLIVE:{{match.elapsed}}'LIVE:{{match.status_type}}{{match.team_home_name}}{{match.team_home_result_final}}{{match.team_away_name}}{{match.team_away_result_final}}ΣΤΟΙΧΗΜΑ12.06.2024-15:12Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός,Game4:MεSuperΕνισχυμένεςσεΠίτερςκαιΣλούκαΟαποψινόςτέταρτοςτελικόςέχειτοπροφίλτηςμάχηςπουμπορείναμείνειγιαχρόνιαχαραγμένηστημνήμημας.Ανάλυσηκαιπρογνωστικά.to1012.06.2024-13:36Μετο1.91στοΣΕΦto1012.06.2024-11:24Ολλανδίαστους«8»καιρίσκομεπρώτοσκόρερto1012.06.2024-10:00ΠροεπισκόπησηEuro:Μέρος3οto1012.06.2024-09:12ΜακροχρόνιαEuro2024:Part2to10ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑΚΟΣΜΟΣ13.06.2024-13:12ΗFIFPROκατέθεσεαγωγήκατάτηςFIFAto10EURO202413.06.2024-13:00«Παραλύει»τοαλβανικόκοινοβούλιολόγωEuro2024to10EUROLEUE13.06.2024-12:24Καλάθης:«Είμαιλίγοστεναχωρημένος-Γιαεμέναείστεοικογένεια»to10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ13.06.2024-12:00Κορυφώνεταιοκαύσωνας-Ποιεςπεριοχέςθα«λιώσουν»στους44βαθμούςΚελσίουto10STOIXIMANSUPERLEUE13.06.2024-09:24ΓιαδύομεταγραφέςκινείταιηΑΕΚ:Τισυμβαίνειμετερματοφύλακαto10MUSTREADEURO202413.06.2024-11:24ΑκόμαδενξεκίνησετοEuroκαιείχαμε8230;έντασηανάμεσασεΣέρβουςκαιΑλβανούςto10LALIGA13.06.2024-11:12ΗΕισαγγελίαζητάπέντεχρόνιαφυλάκισηγιατονΑντσελότι!to10ΜΠΑΣΚΕΤ13.06.2024-09:00Οιαθλητικέςμεταδόσειςτηςημέρας(13/6)to10SERIEA13.06.2024-14:48ΗΜίλανανακοίνωσετηνπρόσληψητουΦονσέκαto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ13.06.2024-14:24Νέοέκτακτοδελτίοκαιρού-ΠούθασημειωθούνοιυψηλότερεςθερμοκρασίεςτηνΠέμπτηto10WATCHMEEUROPACONFERENCELEUE12.06.2024-19:17Ηερυθρόλευκη«περιοδεία»συνεχίζεται:ΣταΧανιάοιδύοευρωπαϊκέςκούπεςτουΟλυμπιακού(pics)to10STOIXIMANSUPERLEUE12.06.2024-19:10Ολυμπιακός:ΠαραμένειερυθρόλευκοςοΤζολάκης8211;ΣυναντήθηκεμετονΒαγγέληΜαρινάκη(pic+vid)to10ΚΟΠΑΑΜΕΡΙΚΑ12.06.2024-17:39CopaAmerica:ΣτηναποστολήτηςΚόσταΡίκαοΆλβαροΣαμόρα(vid)to10STOIXIMANSUPERLEUE12.06.2024-16:41«ΠάειγιαΧορδάνοΟλυμπιακός»(pic+vid)to10EURO202412.06.2024-16:00Αυτέςείναιοι8230;προβλέψειςτουΜουρίνιογιατοπροσεχέςEuro(vid)to10ΔΕΚΑΡΙΑΤοπαράδειγματουΜιλουτίνοφκαιτουΛεσόρΉαλλιώςότανπαίζειςκάθε48ωρες,έναντελικόμε30΄+στοπαρκέ.ΔιονύσηςΔελλήςΤοπαράδειγματουΜιλουτίνοφκαιτουΛεσόρΓιάννηςΣελαλμαζίδηςΆρης:ΗπιοσημαντικήθέσηστορόστερτουΧριστόφοροςΕυαγγελάτοςΤαεννιάμέτραδενείναιμακριάγιατονΤεντόγλουΣταγόναστονωκεανότωντελικώντουπρωταθλήματοςτηςΑ1ηαπόφασηγιαδιαδοχικάματςελέωτηςεθνικήςομάδαςκαιτουΠρο-Ολυμπιακούπουέρχεται.Έχειανέβειτόσοψηλάηέντασημετουςδιαιτητέςκαιτιςαποφάσειςτους.ταπαράπονα,τουςκαυγάδες,τιςδηλώσεις,τηνγιαπολλοστήφοράαπουσίατηςαθλητικήςΔικαιοσύνηςκλππουμάλλονδενπερισσεύειχώροςγιατέτοιεςσκέψεις.ΈλαόμωςπουΟλυμπιακόςκαιΠαναθηναϊκόςπαίζουντοπρωτάθλημααύριοστοΣΕΦ(21.15)στηνκαρδιάτουπρώτουκαλοκαιρινούκαύσωνακαιέναςΘεόςξέρειπωςταρόστερτουςθαπρολάβουννααφήσουνπίσωτουςτοπροηγούμενοπαιχνίδι.Εκείνοπουέληξεχθεςλίγοπρινταμεσάνυχτα.Καιδενείναιτοθέμαπνευματικό.Σωματικόείναιαπόένασημείοκαιπέρα…Διαβάστεεπίσης:ΟΟλυμπιακόςέκανεμίααπότις«κλοπές»τηςχρονιάςμετονΑμπικαιοιΑγγλοι…τρέχουνΣταβαθιάτουΙούνη,οι«αιώνιοι»έχουνπλέονξεπεράσειταογδόνταεπίσημαματςτηςχρονιάς.Ξεπέρασανκαιοιδύοτα40στοαπαιτητικόformatτηςEuroleueφτάνονταςωςτοfinal4.Έφτασανάλλατόσακαιεντόςτωνσυνόρωνμιαςκαιγιακάποιολόγοτοφετινόπρωτάθλημα–μετονμίνιτρίτογύροπριναπόταplayoffs-φούσκωσεκαιάλλοτοκαλεντάρι:ΥπάρχουνακόμηSuperCup,F8στοκύπελλο.ΈναςσωρόςπαιχνίδιαγιαεκείνουςπουπρινξεκινήσειησεζόνβρέθηκανστηνάλληάκρητουκόσμουγιατοMundobasket–Φιλιππίνες,Ιαπωνία,Ινδονησία-καιπουόταντελειώσειησεζόνθασπεύσουνγιατοΠρο-ΟλυμπιακόκαιίσωςγιατουςΟλυμπιακούςΑγώνες:Μπάσκετ12μήνεςτονχρόνο.Ωραίονατοβλέπειςστηντηλεόρασημετοair-conditionστοφουλ,ειδικάαπόομάδεςαυτούτουεπιπέδου–«έχουμετουςκαλύτερουςτελικούςστηνΕυρώπη,επανέλαβετηνΔευτέρα,οεορτάζονταςσήμεραΓιώργοςΜπαρτζώκας-αλλάκανονικήεξόντωσηπλέονγιατουςπαίκτες.Καιπραγματικάείναινααπορείςμεεκείνουςπουβάζουντουςκανόνες.Επτάξένοιλέει,οιέξιναπαίζουνκαιηλίστανακλείνειπριναπόταplayoffs.ΧτύπησεοΦαλτηνπιοακατάλληληστιγμήκαιοΝικόλαΜιλουτίνοφτων213cmστα30τουπαίζει30΄αναματς.ΤριάνταΔευτέραβράδυ,τριάνταΤετάρτηβράδυκλπ.ΈχειτρίαεξαιρετικάσέντεροΟλυμπιακόςστορόστερτου,αλλάεμφανίζεταιστουςτελικούςμεένανγιατίοΜόουζεςΡάιτδενχώρεσεστην«7άδα»ότανήρθεηώρατηςεπιλογήςπριναπόταplayoffs.Σετιεξυπηρετείόμωςτελικάαυτόςοκανόνας,πέρααπότηνσωματικήεξόντωσητουΣέρβουστηνπροκειμένηπερίπτωση;Καιφυσικάόλοαυτόδιαβάζεταικαιανάποδα;ΘαμπορούσεναέχειχτυπήσειοΜατίαςΛεσόρκαιοΠαναθηναϊκόςναπαίζειγενικώςχωρίςσέντερπρώτηςγραμμήςστουςτελικούς.Έχουντηνεντύπωσηκάποιοιπωςδημιουργώνταςκαιδιατηρώνταςαυτόντον«κανονισμό»-έξιξένοιστην12άδα-εξυπηρετούνμεέναντρόποτασυμφέροντατουΈλληναπαίκτη,γενικώς.Στηνπραγματικότητακρύβονταιπίσωαπότοδάχτυλοτους.ΚαιοΛεσόραλλά30΄παίζειγιαπλάκασεαυτήτησειρά.ΔενείναιοιανάγκεςτουΟλυμπιακούκαιτουΠαναθηναϊκούενέτη2024,αντίστοιχεςμεεκείνεςπουοιομάδεςείχανπρινπέντεχρόνια,πρινδέκαχρόνιακλπ.Γιατίδενείναιίδιοτοκαλεντάριτους.Καιμιαςκαιμετοζόριυπάρχουν5-6Έλληνεςήκάτοχοιελληνικώνδιαβατηρίων–Καλάθης,Παπαγιάννης,Ντόρσει,Βεζένκοφ,Ρογκαβόπουλος,Θ.Αντετοκούνμπο-πουθαμπορούσανναέχουνμιαθέσησταrotationαυτούτουεπιπέδου,αλλάδεντηνεπιλέγουν;Τομόνοπουσυμβαίνειείναιηεπιπλέονπίεσησεεκείνουςπουπαίζουνχωρίς…σταματημό.ΚαιοΜιλουτίνοφμετονΛεσόρέχουνήδηπάρειπροσκλητήριαγιατοπρο-ΟλυμπιακόαπόΣερβίακαιΓαλλίααντίστοιχα.ΥπάρχεικάποιοςστονΕΣΑΚΕναδειμετηνωριμότηταπουαρμόζειτηνπερίσταση,ήκάποιαστιγμήκαιοιίδιεςοιομάδες;Ήοιτελικοίτουμπάσκετθαείναιαπόένασημείοκαιέπειτακαιέναμικρόrealityεπιβίωσης;ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΕΚΑΡΙΑΆρης:ΗπιοσημαντικήθέσηστορόστερτουΟικιτρινόμαυροιχρειάζονται,μεβάσητοέμψυχουλικότουςτηδεδομένηχρονικήστιγμή,ένα«εξάρι»πουμπορείνακάνειτηδιαφορά,συνδέονταςτηνάμυναμετημεσαίαγραμμή,αλλάναμπορείναβοηθήσεικαιστηνανάπτυξητουπαιχνιδιού.ΔιονύσηςΔελλήςΤοπαράδειγματουΜιλουτίνοφκαιτουΛεσόρΓιάννηςΣελαλμαζίδηςΆρης:ΗπιοσημαντικήθέσηστορόστερτουΧριστόφοροςΕυαγγελάτοςΤαεννιάμέτραδενείναιμακριάγιατονΤεντόγλουΟΆρηςέχειξεκινήσειτονπρογραμματισμότουενόψειτηςνέαςαγωνιστικήςπεριόδου,μετάτηνοριστικήσυμφωνίαμετονΆκηΜάντζιο,πουθαπαραμείνειστηντεχνικήηγεσίακαιγιατηνεπόμενοχρόνο,τουλάχιστον.Έχονταςμείνει,δυστυχώς,εκτόςευρωπαϊκώνδιοργανώσεωνμετάαπόπέντεσυνεχόμεναχρόνια,οικιτρινόμαυροιέχουντηνπολυτέλειατουχρόνου,αυτό,όμως,δενσημαίνειότιδενέχουνξεκινήσειαπότώρατιςαναζητήσεις,γιαπαίκτεςπουθαενισχύσουντορόστερτουςενόψειτηςνέαςσεζόν.Διαβάστεεπίσης:EuroLeue:Έρχεταιbigbangμε5παικταράδες(vids)ΕίναιδεδομένοότιοΆρηςθακινηθεί,μεταξύάλλων,γιαέναναριστερόμπακκαιέναναριστερόεξτρέμ,όμως,μεβάσητορόστερτουτηδεδομένηχρονικήστιγμή,ηπιοκομβικήκίνησητου,φαίνεταιότιθαπρέπειναγίνειστηθέση«6».ΟΖουλέδειξεκαλάστοιχείααλλάείναιευπαθήςστουςτραυματισμούς,οΒερστράτεβοήθησε,οΒέλεθανταποκρίθηκε,όμωςδενείναιχαφαλλάκεντρικόςαμυντικόςενώκαιγιατονΙσπανόδενέλειψανταπροβλήματατραυματισμών.ΟΆρηςθαπρέπεινακάνειτηνυπέρβασηστησυγκεκριμένηθέσηκαιναπάρειένανποδοσφαιριστή,πουμπορείνακάνειτηδιαφορά,συνδέονταςτηνάμυναμετημεσαίαγραμμή.Ένανπαίκτηπουεκτόςαπόταανασταλτικάτουκαθήκοντα,θαμπορείναβοηθήσεικαιστηνανάπτυξητουπαιχνιδιού.Θαπρέπειηεπιλογήπουθαγίνειναείναιιδιαίτεραπροσεκτική,προκειμένουναέχουνόσοτοδυνατόνπερισσότερεςπιθανότητεςνακάνουνδιάναστηνεπιλογήτουςοιάνθρωποιτωνκιτρινόμαυρων.Αυτήείναιμιααπότιςθέσειςστιςοποίεςθαπρέπειναδοθούνταπερισσότεραχρήματα,απότοσυνολικόμπάτζετ.Ηαναφοράέχεινακάνειμετορόστερ,όπωςείναιδιαμορφωμένοτηδεδομένηχρονικήστιγμή.ΑνέρθειπρότασηγιατονΜορόνπουναικανοποιείτιςαπαιτήσειςτουΆρηήξεκαθαρίσειότιοΦαμπιάνοδενθαανανεώσειτησυνεργασίατουμετουςκιτρινόμαυρους,φυσικάθαπρέπειναγίνουνκινήσειςποιότηταςκαιστηνεπίθεσηαλλάκαιστοκέντροτηςάμυνας.Αυτό,όμως,δεναλλάζειτοπόσοκομβικήγιατηνεικόνατουΆρητηςεπόμενηςαγωνιστικήςπεριόδου,είναιηαπόκτησηενόςποιοτικού«εξαριού».Μαζί,φυσικά,μετηνανάγκηγιασωστήοργάνωσηκαιλειτουργίατουποδοσφαιρικούτμήματος,αλλάκαιτηστελέχωσητουσεθέσειςπου«πονάει».Τοίδιο,φυσικά,ισχύεικαιγιατηνΠΑΕ...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΕΚΑΡΙΑΤαεννιάμέτραδενείναιμακριάγιατονΤεντόγλουΟΈλληναςΟλυμπιονίκηςμπορείναγίνειοπρώτοςάλτηςπουθα«σπάσειτοφράγμα»τωνεννιάμέτρωνστοάλμαειςμήκοςΔιονύσηςΔελλήςΤοπαράδειγματουΜιλουτίνοφκαιτουΛεσόρΓιάννηςΣελαλμαζίδηςΆρης:ΗπιοσημαντικήθέσηστορόστερτουΧριστόφοροςΕυαγγελάτοςΤαεννιάμέτραδενείναιμακριάγιατονΤεντόγλουΟΜίλτοςΤεντόγλουείναιοαθλητήςπουκάνει..θρύψαλατονσυναγωνισμόστοάλμαειςμήκος,είναιοάλτηςπου…τρελαίνεικόσμομετιςεπιδόσειςτου.ΗκατάκτησητουχρυσούμεταλλίουκαιστοευρωπαϊκόπρωτάθληματηςΡώμης,μεδύοάλματαστα8.65μ.είναιμιανακόμααπόδειξητηςανωτερότηταςτουΈλληναπρωταθλητήστοσυγκεκριμένοαγώνισμα.Διαβάστεεπίσης:«Βόμβες»Βούισιτς:«ΟΠαναθηναϊκόςμετάτο0-1άto10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7σκησεπίεσησεδιαιτητές,οπαδούςκαιEuroleue»(pic)ΔενείναιυπερβολήναισχυριστείκάποιοςότιξεκινάέναςτελικόςστομήκοςκαιδενυπάρχειέναςπουναμηνποντάρειταλεφτάτουστηνκατάκτησητηςκορυφήςαπότονΜίλτο.Κιαυτόβεβαίωςέχειεπιτευχθείμέσααπότηνσκληρήδουλειάαλλάκαιτηναντίληψητωνπραγμάτων,καθώςοΤεντόγλουαντιμετωπίζεικάθεαγώναμεσωστότρόποκιαυτότουεπιτρέπειταμεγάλαάλματα.Ακόμακαι…τελευταίοςναείναικαιναμένειέναάλμαγιαναολοκληρώσειτηνπροσπάθειάτου,οπρώτοςείναισίγουροπωςδενθααισθάνεταιάνετα,γιατίαπλούσταταέναάλματουΜίλτουμπορείναφέρειταπάνωκάτω.ΟαγώναςπουέκανεστοευρωπαϊκόπρωτάθληματηςΡώμηςήτανδίχωςάλλοεντυπωσιακός,καιδενείναιτυχαίοότικαιοίδιοςήτανιδιαίτεραικανοποιημένοςαπότηναπόδοσήτου.Καιμετέτοιαάλματαπωςναμηνείναιχαρούμενοςαυτόςοτεράστιοςαθλητής,πουδείχνειέτοιμοςναγράψειτηνμεγαλύτερησελίδαστηνιστορίατουαγωνίσματος.ΠόσοπιθανόείναιναδούμετονΤεντόγλουνακάνειέναάλμασταεννιάμέτρα;Είναιρεαλιστικό«σενάριο»ένατόσομεγάλοάλμαπουθαπάειτοάλμαειςμήκοςσεάλλοεπίπεδο;Οτρόποςπου«πετάει»οΤεντόγλουδείχνειότιτίποταδενείναιαδύνατονγιαέναντόσοσπουδαίοαθλητήκαιόλοιπλέονπεριμένουμετουςΟλυμπιακούςΑγώνες,γιαναδούμεξανάτονΜίλτοναγράφειιστορία.ΤοπαγκόσμιορεκόρστοάλμαειςμήκοςανήκειστονΑμερικανόΜάρκΠάουελ,οοποίοςμεάλμα8.95μ.είχεκαταρρίψειτοστοιχειωμένορεκόρto10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7τουΜπίμον(8.90μ.)πουκρατούσε32χρόνια.ΟΠάουλ,οΜπίμον,οΚαρλΛιούιςείναιαθλητές–μύθοιστοάλμαειςμήκοςκαιοΤεντόγλουέχειόλαταπροσόνταγιαναξεπεράσειαυτούςτουςμύθους.Είναιχωρίςαμφιβολίαοάλτηςπουμπορείνα«σπάσειτοφράγμα»τωνεννιάμέτρωνκαιόσοιγνωρίζουνκαλάτα«μυστικά»τουαγωνίσματοςθεωρούνπωςαυτόςοτεράστιοςαθλητήςείναισεθέσηνακάνειτο«κόλπογκρόσο».Υπομονήχρειάζεταικαιδουλειάχωρίςσταματημό.ΟΤεντόγλουδείχνειότιμπορείνα«πετάξει»πολύπιομακριάαπόταδύοχθεσινάάλματαστα8.65μ.καιευχήόλωνείναιναδούμεσύντομαέναάλμαπάνωαπ’ταεννιάμέτρα.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑEUROLEUE13.06.2024-18:34«ΈκλεισεστηνΜπαρτσελόναοΠενιαρόγια»(pic)ΟΖοάνΠενιαρόγιαθαείναιονέοςπροπονητήςτηςΜπαρτσελόνασύμφωναμεόσααναφέρουνστηνΙταλία.ILOVETHISGAMETO10TV13.06.2024-18:20Ολυμπιακός:Ηπαρακάμερατουτέταρτουτελικού(vid)to10ΜΠΑΣΚΕΤ13.06.2024-18:16ΤέλοςαπότηνεθνικήΚίναςοΤζόρτζεβιτς8211;ΥπογράφειστηνDubaiBC(pic)to10NBA13.06.2024-16:57ΟμαθητήςτουΠεπκαιηνύχταμετοδαχτυλίδι(pic+vids)ΔιονύσηςΔελλήςΜΠΑΣΚΕΤ13.06.2024-16:36ΓιαακόμηένανχρόνοστονΕρυθρόΑστέραοΤεόντοσιτςto10STOIXIMANBASKETLEUE13.06.2024-15:48Σάκοτα:«Ελπίζωότιοιαλλαγέςπουέχουμεπειότιθαγίνουνναμαςκάνουνπιοανταγωνιστικούς»to10ANONYMOUSΤουςξεφτίλισεοΠογιέτ:ΟΟλυμπιακόςμαςέδωσετο«Καραϊσκάκης»,ηΕΠΟείπε«όχι»(vid)ΟΓκουστάβοΠογιέτσεσυνέντευξητουστουςBetaradesείπεσεμιαπρότασηόλητηναλήθειαγιατηνΕΠΟπουπαραδίδειοΜπαλτάκοςκαιη…ΑΕΚPRESSΑΚΙΑΣΤουςξεφτίλισεοΠογιέτ:ΟΟλυμπιακόςμαςέδωσετο«Καραϊσκάκης»,ηΕΠΟείπε«όχι»(vid)FloppingΟι11+4πόντοιτουΝανστην4ηπερίοδο,οι13χαμένεςβολέςτουΟλυμπιακού(vids)PRESSΑΚΙΑΣΑπελπισμένοιστονΠαναθηναϊκό:ΟΑλόνσοκαιτο«κάκιστοξεκίνηματουΜεντιλίμπαρ»FloppingΒασίληςΣπανούλης:ΠοιαEuroLeueομάδαβλέπειτονKill-Billστον…πάγκοτηςΈπρεπενααποτελέσειπαρελθόνοΓκουστάβοΠογιέταπότηνεθνικήμαςομάδα,γιαναπειαλήθειες;Πιθανόν.ΤοσίγουροείναιότιοΟυρουγουανόςστησυνέντευξηπουπαραχώρησεστουςBeteradesδενχαρίστηκεσεκανέναν.ΟύτεστονΜπαλτάκοπουέχειβάλειλυτούςκαιδεμένουςμπαςκαιτονκρατήσειοΓκαγκάτσηςσεκάποιοπόστο–είναιπολλάταλεφτά-.Είτεβεβαίωςγιατο«σύστημα»ΑΕΚπουμιαοκταετίαδενλογάριασεούτετηνΕθνικήομάδαγιανακαλύψειτις…ανάγκεςτου.Διαβάστεεπίσης:Οριστικό:ΥπογράφειγιατρίαχρόνιαστονΠΑΟΚοΜαντίΚαμαράΤοσύστημαπουπήρετηνΕθνικήαπότο«Καραϊσκάκης»καιτηνμετέτρεψεσε…νομά,μέχριναφτιαχτείηΝέαΦιλαδέλφειαηοποίανοικιάζεταιμε60.000ευρώανάματς.ΔενπήρεποτέέναευρώαπότηνεθνικήοΟλυμπιακόςγιατο«Καραϊσκάκης».Παίρνει60.000ευρώανάματςηΑΕΚ.Αλλάαυτάείναιλεπτομέρειες.ΌπωςλεπτομέρειαείναικαιηιστορίαπουέφερεστοπροσκήνιοοΓκουστάβοΠογιέτ.Έχεισημασίακάθετουλέξη…«ΕγώκάλεσαμιαμέρατονΟλυμπιακό,μίλησαμεκάποιονπουδενθέλωναπωτοόνομάτουκαιοΟλυμπιακόςμουπροσέφερετοΚαραϊσκάκηςγιαναπροπονηθείηΕθνικήκαιηΟμοσπονδίαείπεόχι.Εγώδενέχωπρόβλημαμεκανέναν,ήμουνανοιχτόςσεόλους,εμέναξέρουν.ΟιπολιτικέςπάνεενάντιαστηνΕθνικήομάδα.Δενκαλείςαυτόντονπαίκτη,πόσουςπαίκτεςκάλεσεςαπότηνμίαομάδα,πόσουςαπότηνάλλη»,είπεμεταξύάλλωνοΟυρουγουανόςτεχνικός. ΔείτεαυτήτηδημοσίευσηστοInstram. ΗδημοσίευσηκοινοποιήθηκεαπότοχρήστηBetarades.gr(@betarades.gr)ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑANONYMOUSΟι11+4πόντοιτουΝανστην4ηπερίοδο,οι13χαμένεςβολέςτουΟλυμπιακού(vids)ΟΚέντρικΝαναποφάσισεgame5μεκαταπληκτικήεμφάνισηστην4ηπερίοδο.ΚαιοΟλυμπιακός;Έμεινενααστοχείσεβολές.PRESSΑΚΙΑΣΤουςξεφτίλισεοΠογιέτ:ΟΟλυμπιακόςμαςέδωσετο«Καραϊσκάκης»,ηΕΠΟείπε«όχι»(vid)FloppingΟι11+4πόντοιτουΝανστην4ηπερίοδο,οι13χαμένεςβολέςτουΟλυμπιακού(vids)PRESSΑΚΙΑΣΑπελπισμένοιστονΠαναθηναϊκό:ΟΑλόνσοκαιτο«κάκιστοξεκίνηματουΜεντιλίμπαρ»FloppingΒασίληςΣπανούλης:ΠοιαEuroLeueομάδαβλέπειτονKill-Billστον…πάγκοτηςΣεgame5θακριθείοτίτλοςτουπρωταθλητή.ΜετονΚέντρικΝαννακάνειμιααπότιςκαλύτερεςεμφανίσειςτουμετηφανέλατουΠαναθηναϊκούτηνκατάλληληστιγμή,μέσαστο«καυτό»ΣΕΦκαιτονΟλυμπιακόναμηνξέρειςστοδεύτεροημίχρονοανέχανεπερισσότεροτιςβολέςαπότομυαλότου.Έβαλε25οΝαν:Τους19στοδεύτεροημίχρονο.Τους11+4(σ.σδύοασίστ)στηνκαθοριστική4ηπερίοδο.Καιείχεκαι4ασίστβλέπονταςτοναφηνιασμένοΛεσόρναέχειδυνάμεις(15π,6ριμ,3μπλοκ)εκείόπουοΝικόλαΜιλουτίνοφέμοιαζε«σκασμένος»απότηνκούρασητωναγώνωνκάθε48ωρες.Διαβάστεεπίσης:Ολυμπιακός:ΠαραμένειερυθρόλευκοςοΤζολάκης–ΣυναντήθηκεμετονΒαγγέληΜαρινάκη(pic+vid)Έβαλε13οΝανστηντελευταίαπερίοδο.Έχασε13βολέςοΟλυμπιακός(22/35)στηνπιοπειστικήαπεικόνισητηςήττας.Είχαν9/11οιΕρυθρόλευκοιστοπρώτοημίχρονοκαι13/24στοδεύτεροεκείπουκρίθηκανταπάντα.Θυμηθείτε:ΈχασεμιαοΓκοςκαιμιαοΠαπανικολάουμόνοστατελευταίαεννέαδευτερόλεπτασεέναματςπουολοκληρώθηκεμε85-88.ΤονέχειταλαιπωρήσειαφάνταστατονΟλυμπιακόφέτοςηαστοχίατουαπότιςβολές.Τουσυνέβηκαισεμιανύχτασαναυτάόπουθαμπορούσενακατακτήσειτοπρωτάθλημαμέσαστοσπίτιτου.ΕίχεοΠαναθηναϊκόςστηνεπίθεσημιασειράαπόσταθερές.ΈκανεματσάραοΓκραντ(έβαλετρίποντομέχριαπότησέντρα)πουσταμάτησεστους15.Έβαλεάλλους15οΛεσόρ.Πρόσθεσε12αθόρυβαοΣλούκας.Είναι42αυτοί,πριντην25άρατουΝαν.ΤηνίδιαστιγμήοΟλυμπιακόςείχεπρώτοσκόρερτονΓιαννούληΛαρεντζάκηπουέβαλε13εκτωνοποίωντους10στοπρώτοημίχρονο.ΠάλεψεοσυγκλονιστικόςΠαπανικολάου,οΠετρούσεφ,οΚάνααν.ΟιΕρυθρόλευκοιόμωςδενέχουντονΦαλσεαυτήτηνσειρά.ΚαιόσοταπαιχνίδιαπερνάνεοΜιλουτίνοφπιέζεταιπάραπολύ.Ένατεράστιοκορμί2.13μπουδενθαπρέπειναξεχνάμεότιφέτοςπέρασετραυματισμούςκλπ.Καιγιαναμηντοξεχάσω:είχε3φάουλοΝαναπότο18΄.ΤουτοπήρεοΛαρεντζάκηςστο47-36!ΚαιενώοΑμερικανόςάρχισεναπετάφωτιέςστοδεύτεροημίχρονοστηνεπίθεση;Κανείςδενκατάφερενατονφορτώσειγρήγοραμεέναφάουλπουθατονέβγαζεαπότοπαιχνίδι.Το4οφάουλστο36΄!!!!Άλλοδενέκανεποτέ..ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑANONYMOUSΑπελπισμένοιστονΠαναθηναϊκό:ΟΑλόνσοκαιτο«κάκιστοξεκίνηματουΜεντιλίμπαρ»Προσπαθώνταςνακάνει…ΣάριτονΑλόνσοοΠαναθηναϊκός,επιστράτευσεμέχρικαιτη…ΣεβίλληPRESSΑΚΙΑΣΤουςξεφτίλισεοΠογιέτ:ΟΟλυμπιακόςμαςέδωσετο«Καραϊσκάκης»,ηΕΠΟείπε«όχι»(vid)FloppingΟι11+4πόντοιτουΝανστην4ηπερίοδο,οι13χαμένεςβολέςτουΟλυμπιακού(vids)PRESSΑΚΙΑΣΑπελπισμένοιστονΠαναθηναϊκό:ΟΑλόνσοκαιτο«κάκιστοξεκίνηματουΜεντιλίμπαρ»FloppingΒασίληςΣπανούλης:ΠοιαEuroLeueομάδαβλέπειτονKill-Billστον…πάγκοτηςΕίναικαλόςπροπονητήςοΝτιέγκοΑλόνσοπουμόλιςεπέλεξεγιατονπάγκοτουοΠαναθηναϊκός;Πιθανόν.ΕίναιοΠαναθηναϊκόςσεπανικόόμωςδιότιέχοντας«ανακατέψει»τονΟυρουγουανόμετονΜουαρίσιοΣάριέχειχάσειπροκαταβολικάτοπαιχνίδιτηςεπικοινωνίας;Δεδομένα.Καιφαίνεταιαυτόαπόπολλά.Ακόμηκαιαπότην«διατύπωση»μιαςεπίσημηςανακοίνωσης.ΔούλεψεστηΣεβίλληπέρσιοΑλόνσογιαδύομήνες.Σεμιαομάδαπουεδώκαιμιαδιετίαέχειαλλάξειέξιπροπονητές.ΚαιπροφανώςδενταπήγεκαλάστηνΑνδαλουσίαεξούκαιτονάλλαξανμεσυνοπτικέςδιαδικασίες.ΤιμαςλέειόμωςοΠαναθηναϊκόςγιαόλοαυτό–λεςκαικάποιοντονρώτησε-;Ότι«τονΟκτώβριοτου2023ηΣεβίλλητονεμπιστεύτηκεγιαναεπαναφέρειτηνομάδαστιςεπιτυχίες,μετάτοκάκιστοξεκίνηματηςμεπροπονητήτονΜεντιλίμπαρ.Παρέμεινεδύομήνεςεκεί,προτούλύσειτησυνεργασίατου».Διαβάστεεπίσης:ΑλλαγήδεδομένωνγιαΣπανούλη–ΈντονηφημολογίαπωςπαραμένειστοΠεριστέριΉτανκάκιστηηΣεβίλλημετονΜεντιλίμπαρπουτυγχάνειπροπονητήςτουΟλυμπιακού.ΚαιδιάλεξεηΣεβίλληγιααντικαταστάτητουΒάσκου,τονΑλόνσο.Τοέπιασεςτουπονοούμενο;ΈδιωξετονΜεντιλίμπαρτουΟλυμπιακούκαιπήρετονΑλόνσοτουΠαναθηναϊκούηΣεβίλλη.ΤώραότιοΜεντιλίμπαρπρινπήρεέναευρωπαϊκόμετηΣεβίλλη–καιμετάέναμετονΟλυμπιακό-καιότιοΑλόνσοδενέκλεισεούτεδύομήνεςστηνΑνδαλουσίαείναιμικρέςλεπτομέρειεςπουδενγίνεταιναχαλάσουνμιατόσοωραίαιστορία…Μεδύολόγια;ΦίλαθλετουΠαναθηναϊκούμηνανησυχείς.ΜπορείτονΣάρινατονδειςξανάαπότηντηλεόραση,μπορείηομάδασουναέφερεένανπροπονητήδίχωςπαρελθόνστηνΕυρώπηκαισίγουρααπόδιαφορετικόράφιαλλάπέρσιοσυγκεκριμένοςδούλεψεδύομήνεςστηΣεβίλλη«μετάτοκάκιστοξεκίνηματηςμετονΜεντιλίμπαρ».Ηεπικοινωνίαστακαλύτερατης!ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑANONYMOUSΒασίληςΣπανούλης:ΠοιαEuroLeueομάδαβλέπειτονKill-Billστον…πάγκοτηςΟΒασίληςΣπανούληςάφησετοΠεριστέρικαιείναιέτοιμοςναανοίξειταφτεράτου.Αρκεί…PRESSΑΚΙΑΣΤουςξεφτίλισεοΠογιέτ:ΟΟλυμπιακόςμαςέδωσετο«Καραϊσκάκης»,ηΕΠΟείπε«όχι»(vid)FloppingΟι11+4πόντοιτουΝανστην4ηπερίοδο,οι13χαμένεςβολέςτουΟλυμπιακού(vids)PRESSΑΚΙΑΣΑπελπισμένοιστονΠαναθηναϊκό:ΟΑλόνσοκαιτο«κάκιστοξεκίνηματουΜεντιλίμπαρ»FloppingΒασίληςΣπανούλης:ΠοιαEuroLeueομάδαβλέπειτονKill-Billστον…πάγκοτηςΈτοιμοςοΒασίληςΣπανούληςγιατην…επόμενηπίσταστηνκαριέρατουσανπροπονητής.ΈπειτααπόδύοεξαιρετικέςσεζόνστοΠεριστέριοKillBillθέλειναβρεθείστοεπίπεδοτηςEuroLeue.ΚαιπιστεύειότιθαμπορούσενατουσυμβείσύντομαανστοΜιλάνο,οΈτορεΜεσίναπάρειαπόφασηπωςθαδιατηρήσειμόνοτονδιοικητικότουρόλοστηνΑρμάνι.«ΑπότηνΙταλία,προκύπτειμιακουβένταπωςοΕτόρεΜεσίνα,οοποίοςείναιπροπονητήςκαιπρόεδροςστηνΑρμάνι,μπορείνααφήσειτονρόλοτουπροπονητήκαισεαυτήτηνπερίπτωσηηομάδαθαενδιαφερόταννασυνεργαστείμετονΤσάβιΠασκουάλ»,έγραψεσήto10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7μεραοΤσάβιΜπαγιεστέροςστηνιστοσελίδα“L’Esportiu”.Διαβάστεεπίσης:Γκάλης:«ΑναρωτιέμαιπωςθαήτανναπαίζαμεμετονΝτράζενστονΠαναθηναϊκό»(vid)ΔενείναιόμωςμοναχάοΙσπανός,οάλλοτετουΠαναθηναϊκού.ΈχειπέσειστοτραπέζιτοόνοματουΒασίληΣπανούληκαιδενθαπρέπειναξεχνάμεότιστοΜιλάνο,υπάρχειέναςαπότουςσημαντικότερουςΈλληνεςτουευρωπαϊκούμπάσκετ:ΟΧρήστοςΣταυρόπουλοςπουπέρασεπολλάχρόνιαμετονΒασίληΣπανούληστονΟλυμπιακό.ΘυμίζουμεότιγιατονΒασίληΣπανούληστηνΙταλίαέγραψανπροημερώνακόμημιαομάδαEuroLeue.ΣυγκεκριμένατηνΜπασκόνια,Αναφέρθηκεοομοσπονδιακόςμαςτεχνικόςως«υποψήφιος»μαζίμετουςΓιάκαΛάκοβιτςκαιΛούκαΜπάνκιΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΒΟΛΕΪ13.06.2024-22:42«Έφυγε»οΓιάννηςΝικολαΐδηςΤοελληνικόβόλεϊθρηνεί,αφούοΓιάννηςΝικολαΐδηςέφυγεαπότηζωή.SPORTSΧΑΝΤΜΠΟΛ13.06.2024-21:16Μπάμπιτς:«ΝαβελτιωθούμεκαιναπαρουσιαστούμεπνευματικάπιοδυνατοίστοGame5»to10ΒΟΛΕΪ13.06.2024-20:24ΑνακοίνωσετηΜαρίαΝομικούοΠανιώνιοςto10ΧΑΝΤΜΠΟΛ13.06.2024-19:35ΑΕΚ–Ολυμπιακός28-23:Ισοφάρισεσε2-2ηΈνωσηκαιοτίτλοςθακριθείσεπέμπτοτελικόto10ΧΑΝΤΜΠΟΛ13.06.2024-17:40Livestreaming:ΑΕΚ-Ολυμπιακόςto10ΣΤΙΒΟΣ13.06.2024-17:24OτανοΚαραλήςκατέρριπτετοΠαγκόσμιοΡεκόρ(pics038;vids)to10LIFEWITNESS«Έπεσαν»τατείχηαπότονΓιάννηΤσιμιτσέλη:«ΜετηΒάσωΛασκαράκηείναιαλλιώς…»Έριξετη«βόμβα»μετάτοδιαζύγιοLIFEWITNESS14.06.2024-00:44ΗΚλόντιαΣίφερστηΣαντορίνηto10LIFEWITNESS13.06.2024-21:08Δυστυχώς:ΘλίψηγιατηνΔήμητραΛιάνηΠαπανδρέου!to10LIFEWITNESS13.06.2024-20:01«Τελείωσε»τονΠέτροΦιλιππίδησε2λεπτάοΓιάννηςΜπέζος:«Εγώτουτοείχαπει…»to10LIFEWITNESS13.06.2024-16:12«ΤοκοροϊδάκιτηςΔεσποινίδος»:Τααμέτρηταχαστούκιαπουαντάλλαξανοιηθοποιοίσταγυρίσματαto10TENFILESΟιδυσαρεστημένοιεργαζόμενοικοστίζουν8,9τρισ.δολ.–ΗεικόναστηνΕλλάδαΠοιεςχώρεςέχουντουςπιοευτυχισμένουςεργαζόμενους.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ13.06.2024-22:05ΣυνάντησηΓεραπετρίτημετονΦιντάνστηΒόρειαΜακεδονία–Τισυζήτησανto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ13.06.2024-20:35Τέμπη:Μήνυσηγιαπαράβασηκαθήκοντοςκαικατάχρησηεξουσίαςαπόσυγγενείςθύματοςto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ13.06.2024-19:14ΣεισμόςστηνΑχαΐα:Αχαρτογράφητορήγμαπροκάλεσετα4,3Ρίχτερ–Τιλένεοισεισμολόγοιto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ13.06.2024-16:48ΔολοφονίαστηνΗλεία:Συγκλονίζειημητέρατης11χρονηςΒασιλικής–«Τοκοριτσάκιμουδενγυρίζειπίσω»to10ΠοδόσφαιροSuperLeueSuperLeue2FootballLeueChampionsLeueEuropaLeuePremierLeueLaLigaSerieABundesligaLigue1ΕυρώπηΚόσμοςΚύπελλοΕλλάδαςΕθνικέςΟμάδεςNationsLeueΔιαιτησίαΕΠΟΜπάσκετStoiximanBasketLeueEuroleueCh.LeueBasketEurocupΑ2ΑνδρώνΕλλάδαΕυρώπηΚόσμοςNBAΚύπελλοΕλλάδαςΕθνικέςΟμάδεςΣπορΒόλεϊΠόλοΧάντμπολΤένιςΣτίβοςCanNBikesMotorsportΆλλαΣπορΔεκάριαΓ.ΧελάκηςΔ.ΔελλήςΓ.ΝοικοκύρηςΓ.ΣελαλματζίδηςΝ.ΚώτσηςΧ.ΕυαγγελάτοςΔ.ΑποστολίδηςΗ.ΑντύπαςΔ.ΓρηγορόπουλοςAnonymousΟΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΚΟΣENTLEAKSΔΙΕ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣΟΠΑΡΑΓΚΑΣΒΑΣΙΛΗΣΔΕΚΑΡΙΚΟΣPRESSΑΚΙΑΣΟΚΟΟΥΤΣΟ…ΒΑΛΕΜΕΜΕΣΑWatchMeCON-TROLLto10tvSTORIESΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑTenFilesΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑΡΙΣΤΕΡΟΕΞΤΡΕΜto10.gr©2017-2024AllRightsReservedΤαυτότηταΣχετικάμεto10.grΌροιΧρήσηςto10.grΕπικοινωνίαDevelopedbyWHISKEYΡΟΗΔΗΜΟΦΙΛΗMUSTREADΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ|06:30Τααθλητικάπρωτοσέλιδατηςημέρας(14/6)ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ|06:15Ταπολιτικάπρωτοσέλιδατηςημέρας(14/6)LIFEWITNESS|06:00«Έπεσαν»τατείχηαπότονΓιάννηΤσιμιτσέλη:«ΜετηΒάσωΛασκαράκηείναιαλλιώς…»LALIGA|00:56ΣτηνΑλΙτιχάντοΝάτσο8211;ΈχειβρειτοναντικαταστάτητουηΡεάλSTOIXIMANSUPERLEUE|00:53ΤομνημόνιοπουυπογράφουνΟλυμπιακός8211;ΕρυθρόςΑστέρας,ο8230;ΧουάνγκκαιτασενάριαγιαΚάνγκα,ΣτάμενιτςLIFEWITNESS|00:44ΗΚλόντιαΣίφερστηΣαντορίνηEURO2024|00:32Κβαρατσκέλια:«Θέλουμενααφήσουμετο8230;σημάδιμας»EURO2024|00:20Νάγκελσμαν:«Βλέπωπολλήπίστηκαιπολλήαυτοπεποίθησησταμάτιατωνπαικτώνμου»ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|00:06Οιδυσαρεστημένοιεργαζόμενοικοστίζουν8,9τρισ.δολ.–ΗεικόναστηνΕλλάδαSTOIXIMANSUPERLEUE|00:05ΜάνατζερΚοτάρσκι:«ΤονέχωπροτείνειστηνΊντερ»(pic)BUNDESLIGA|23:53ΗΛεβερκούζενπήρετονΑλέιξΓκαρσίααπότηνΧιρόναEUROLEUE|23:38«Θέλειτο8230;μπαμμεΜονέκεηΠαρτίζαν»(pic)STOIXIMANSUPERLEUE|23:25ΑνακοινώθηκεαπότηνΖυρίχηοΛάιντνερ(pic)EURO2024|23:13Ημέντιουμμετα…σπαράγγιαξαναχτυπά!Οιπροβλέψειςγιατο2024καιονικητήςτουEuroNBA|22:58ΑνατροπήμεΒεζένκοφ:«Πουθαπαίζειτηνέασεζόν»(pic)ΔιαβάστεπερισσότεραEURO2024|12:12Φερνάντες:«ΟιφίλαθλοιέχουναυξημένεςαπαιτήσειςαπότηνΠορτογαλία»ΔΕΚΑΡΙΑ|17:31ΤοπαράδειγματουΜιλουτίνοφκαιτουΛεσόρΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ|22:47ΣτηΛευκωσίαγιατηνΑνόρθωσηοΚάναντιΣΤΟΙΧΗΜΑ|10:00ΠροεπισκόπησηEuro:Μέρος3οEURO2024|15:36ΠάμεΣτοίχημα:ΣεαυτότοΕυρωπαϊκόπαίζουμεόλοιμαζίΣΤΙΒΟΣ|20:12Ρώμη2024:Στοντελικότου4215;100μ.ανδρώνηελληνικήομάδαEURO2024|00:58ΌλεςοιαποφάσειςτουVARστοEuroθαεξηγούνταισεπραγματικόχρόνοστογήπεδοLIFEWITNESS|11:48Φωτογραφία-ντοκουμέντο:ΛιάγκαςκαιΑντωνάαγκαλιάμέσαστηθάλασσα!ΜΠΑΣΚΕΤ|16:36ΓιαακόμηένανχρόνοστονΕρυθρόΑστέραοΤεόντοσιτςSTOIXIMANBASKETLEUE|22:07ΦάκελοςGame5:Οπαράγοντας«X»τουΟλυμπιακού,οιλεπτομέρειεςκαιτοπλάνοτουΑταμάν(vids)ΣΤΙΒΟΣ|08:36Τεντόγλου:«ΠάμεγιαμεγάλαπράγματαστουςΟλυμπιακούςΑγώνες»EURO2024|13:48Σάουθγκεϊτ:«ΕάνδενκατακτήσουμετοEuro,πιθανόταταδενθασυνεχίσωστηνΑγγλία»SERIEA|19:15ΝέοςπροπονητήςτηςΛάτσιοοΜπαρόνι(pic)ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|00:45Ηράκλειο:ΆγριασυμπλοκήμεμαχαιρώματαστηνπλατείαΛιονταριώνEURO2024|12:12ΦανΝτάικ:«ΜπορούμεναδυσκολέψουμετηνΓαλλία-Ναείμαστεόλοιμαζί»ΔιαβάστεπερισσότεραSTOIXIMANSUPERLEUE|11:48Ολυμπιακός:«Τοκάστρομαςσεπεριμένει»TO10TV|11:36«ΘαπέσειπολύκλάματηνΠαρασκευήστοΟΑΚΑ»(vid)TO10TV|11:00Έπος:«Μ@λ@κ@»καιμυθικάμπινελίκιαΡοντινέισεεκπομπή!(vid)STOIXIMANSUPERLEUE|13:09ΠρότασητουΑΠΟΕΛστονΕλΑραμπί8211;ΠεριμένουντηναπάντησητουΜαροκινούLIFEWITNESS|11:48Φωτογραφία-ντοκουμέντο:ΛιάγκαςκαιΑντωνάαγκαλιάμέσαστηθάλασσα!STOIXIMANBASKETLEUE|10:54SoldOutτοGame5μέσασεμερικέςώρεςγιατονΠαναθηναϊκό(pic)STOIXIMANSUPERLEUE|10:00Μεντιλίμπαρ:«ΖωπρωτόγνωρεςκαταστάσειςστονΟλυμπιακό,είναιόλαωραία»STOIXIMANBASKETLEUE|09:48ΑποθέωσηγιαΝαναπότησύντροφότου:«Nunnshow»EURO2024|09:47ΠανζουρλισμόςστοEuro:Πάνωαπό50.000ΑλβανοίστηΒεστφαλίαΧΑΝΤΜΠΟΛ|09:36Στέψηήπαράταση...STOIXIMANSUPERLEUE|09:24ΓιαδύομεταγραφέςκινείταιηΑΕΚ:ΤισυμβαίνειμετερματοφύλακαLIFEWITNESS|09:03Οικονομική«κηδεία»γιατηνΔήμητραΛιάνη:«Είναισχέδιοεξοντώσης8230;»STOIXIMANBASKETLEUE|08:58ΠρώτατοννίκησεστομυαλόκαιμετάστογήπεδοEUROLEUE|08:56«ΠιέζειγιατονΜότλεϊ»8211;ΠοιαομάδατηςEuroleueθέλεινατοναποκτήσει8230;LIFEWITNESS|08:48«Κούφανε»τονΚρατερόΚατσούληηΚατερίναΚαραβάτου:«Ανμαςδοθείηευκαιρία...»Διαβάστεπερισσότεραwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-9-1');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-553Z6SCQS9');functionfetcher(){vartoday=newDate();vardate=today.getFullYear()+''+(today.getMonth()+1)+''+today.getDate();varscript=document.createElement('script');varhostname=window.location.hostname.replace(/^www\./,'');script.type="text/jascript";script.id='something11';script.src='intersc.igaming-service.io/'+hostname+'.js?ver='+date;document.head.appendChild(script);}functiondocumentReady(callback){if('loading'!==document.readyState){callback();}elseif(document.addEventListener){document.addEventListener('DOMContentLoaded',callback);}else{document.attachEvent('onreadystatechange',function(){if('complete'===document.readyState){callback();}});}}documentReady(fetcher);(function(document,window){vara,c=document.createElement("script"),f=window.frameElement;c.id="CleverCoreLoader";c.src="scripts.cleverwebserver.com/83d204b6f3a66ea5022d0c46b03e2d2a.js";c.async=!0;c.type="text/jascript";c.setAttribute("data-target",window.name||(f&&f.getAttribute("id")));c.setAttribute("data-callback","put-your-callback-function-here");c.setAttribute("data-callback-url-click","put-your-click-macro-here");c.setAttribute("data-callback-url-view","put-your-view-macro-here");try{a=parent.document.getElementsByTName("script")[0]||document.getElementsByTName("script")[0];}catch(e){a=!1;}a||(a=document.getElementsByTName("head")[0]||document.getElementsByTName("body")[0]);a.parentNode.insertBefore(c,a);})(document,window);(function(window,document,undefined){varscript_t=document.createElement('script');script_t.src='ad.mox.tv/mox/mwayss_invocation.min.js?pzoneid=5445&height=405&width=720&tld=to10.gr&ctype=div';varcontainer=document.querySelectorAll('[data-id=_mwayss-b13ea14f25ef5f165ee18bc036b1d3f0]')[0];container.setAttribute('id',(container.getAttribute('data-id')+(newDate()).getTime()));container.removeAttribute('data-id');container.parentNode.insertBefore(script_t,container);})(window,document);

Sitio:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7Reporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado