Globalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i Hercegovini

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Globalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i Hercegovini
  • Dirección web:global.ba
  • Servidor IP:185.99.0.242
  • Descripción del lugar:Shared Web Hosting, Reseller Hosting, Virtualni Privatni Serveri, Dedicated Serveri te SSL certifikati. Globalhost d.o.o. Kvalitetan i jeftin hosting.

nombre de dominio:global.baValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:global.bafluir

34

nombre de dominio:global.baBueno o malo

Trabaja duro. hora de moverse ji

sitio web:Globalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i HercegoviniPesos

3

sitio web:Globalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i HercegoviniIP

185.99.0.242

sitio web:Globalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i Hercegovinicontenido

Globalhost-najkvalitetnijiinajbržiwebhostinguBiHvarTawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=newDate();(function(){vars1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTName("script")[0];s1.async=true;s1.src='embed.tawk.to/af5a84dd54dcb/1hed5cjua';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-EX6TB6R55E'); support@global.ba080086456BOS/HR/SRBENGLISHBOS/HR/SRBENGLISHVašakorpaKorisničkipanelHomeWebHostingResellerVPSDedicatedServeriSSLDomeneCijenedomenaRegistrirajtenovudomenuPrebacitedomenukodnasPretradomena Promotivnaponuda UltimateWebHostingCPU,RAM,EPresursikaokodMIDIpaketa!Optimiziranozavećibrojposjetaibržeperformanse!25GBSSDprostoraNeograničenpromet90DanapremiumbackupSitejetBuildercPanelkontrolpanelBesplatna.BAdomenaiSSLcertifikatBesplatnaL3+L4DDoSzastitaNaručiodmah SaznajvišeNajbržiinajkvalitetnijicPanelwebhostingpogonjenSSDdiskovimaMismojedinawebhostingkompanijauBosniiHercegovinikojaposjedujevlastitiDataCentar,tenevršimopreprodajuWebHostingusluganainfrastrukturidrugihkompanija,štonamomogućujevećukontrolu,stabilnost,temogućnostdaponudimokvalitetan,brzijeftinWebHostingpogonjenSSDdiskovima.StartHosting68KMgodišnjeSAZNAJVIŠE16GBSSDprostoraNeograničenpromet SitejetBuilder*novo!Neograničenoe-mailadresaBesplatna.BAdomenaBesplatanSSLcertifikatMultiPHP7.2,7.3,7.4,8.0,8.1,8.2cPanel,MySQL,HTTP/2,Node.jsImunify360+L3/L4DDoSzaštita-20%MiniHosting 118KM94,40KMgodišnjeSAZNAJVIŠE30GBSSDprostoraNeograničenpromet SitejetBuilder*novo!Neograničenoe-mailadresaBesplatna.BAdomenaBesplatanSSLcertifikatMultiPHP7.2,7.3,7.4,8.0,8.1,8.2cPanel,MySQL,HTTP/2,Node.jsImunify360+L3/L4DDoSzaštitaMidiHosting246KMgodišnjeSAZNAJVIŠE70GBSSDprostoraNeograničenpromet SitejetBuilder*novo!Neograničenoe-mailadresaBesplatna.BAdomenaBesplatanSSLcertifikatMultiPHP7.2,7.3,7.4,8.0,8.1,8.2cPanel,MySQL,HTTP/2,Node.jsImunifyGlobalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i Hercegovini360+L3/L4DDoSzaštitaUnlimitedHosting540KMgodišnjeSAZNAJVIŠENeograničenoSSDprostoraNeograničenpromet SitejetBuilder*novo!Neograničenoe-mailadresaBesplatna.BAdomenaBesplatanSSLcertifikatMultiPHP7.2,7.3,7.4,8.0,8.1,8.2cPanel,MySQL,HTTP/2,Node.jsImunify360+L3/L4DDoSzaštitaIzaberitejednuodnašihuslugaZadovoljnihkorisnikakoristiGlobalhost-VirtualniPrivatniServeriNašiVirtualniPrivatniServerinudeizvanrednufleksibilnost,naprednukontrolu,karakteristikekojesutipičnezaDedicatedServere,aliuzznatnonižetroškove.PogledajteVPSpaketecPanelWebHostingNašauslugajedizajniranadazadovoljisveVašepotrebepružajućisigurnost,neprekidnudostupnost,kaoibrzinuučitanjavašewebstranice.UsporeditepaketeDedicatedServerismješteniuBiHIstražitevrhunskeperformansenašihpremiumDellPowerEdge,iHPProLiantDedicatedServerasmještenihunašemDataCentru,dizajniranihdazadovoljeinajzahtjevnijeposlovnepotrebe.SaznajvišeKosmomi?PoduzećeGlobalhostd.o.o.jevodećaWebHostingkompanijauBiH.UslugamaizoblastiWebHostingairegistracijedomenasebimood2002.godineiprepoznatljivismopobrenduGlobalHosting™. Primarniciljpoduzećajepredstitisenatržištukonkurentnimcijenama,tekorisnicimaponuditipouzdanuuslugu,aštouključujenajkvalitetnijiinajbržiWebHostingpogonjenSSDdiskovima.GlobalhostnijepreprodačWebHostingusluga!MiposjedujemovlastitiDataCentarsmještenuBosniiHercegovini.DirektnioptičkilinkovipremasvimvećimInternetprovajderimauBosniiHercegovini,redundantnamrežabazirananaCiscoopremi,vrhunskaDELLPowerEdgeserijaservera,L3+L4DDoSzaštita,teuvijekdostupnatehničkapodrškastljajunasispredkonkurencije,anašimkorisnicimagarantirajubrzodziv,imaksimalnudostupnostservisakojehostajukodnas. Globalhosttrenutnopružauslugezazadovoljnihkorisnika.SaznajvišeVlastitiDataCentarSponosomVampredstljamonašnapredniDataCentarsmještenusrcuBosneiHercegovine.Našstate-of-the-artCentarnudiimpresivanbrojprednostinašimklijentimaizBiH.ZaklijentekojisenalazeuBiHiregijinašlokalniDataCentarznačibrževrijemeodziva,iznatnobržeučitanje.PovezanismodirektnimoptičkimlinkovimasasvimvećimInternetprovajderimauBiH.Kakosupodacifizičkibližekorisnicimanašihuslugalatencijajesmanjenaštoomogućujebržeučitanjewebstranica,boljeperformanseaplikacija,iopćenitobržipristuppodacima,zarazlikuoddrugihwebhostingkompanijakojeserverehostajuuDataCentrimaširomsvijeta,gdjebrzinaučitanja,tekvalitetauslugeovisiomnogovišeeksternihfaktora,iInternetproviderakojisenalazenaputuodkorisnikaizBiHdoDataCentrauinozemstvu.Oveprednostinamomogućujudakorisnikuponudimobrz,kvalitetan,siguranauztoijeftinhosting.VišeoDataCentru BesplatantransferpodatakaŽelitepreselitihostinguslugukodnas?Nikakproblem,migriratćemosvevašewebhostingpodatkenanašserversasvimbesplatno.99.9%uptimegarantirano!Globalhostd.o.o.garantira99.9%dostupnostiwebhostingusluga,pričemusepodaciodostupnostitemeljenamjesečnojosnovi.Čuvamobackupdo90danaSigurnosnekopije(backupi)vašewebstraniceautomatskisekreirajujednomdnevnoimogućeGlobalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i Hercegovinijevraćanjepodatakado90danaunazad.Kojesunašeključneprednosti?NeograničenprometSvinašiWebHostingpaketidolazesaneograničenimprometom,takodavišenemoratebrinutiokoličiniprenesenihpodatakaputemVašewebstraniceiliaplikacijekojuhostatekodnas..BAregistrarGlobalhostd.o.o.jeovlašteniregistrardržnoginternetdomenaBosneiHercegovine-.BA.NudimoVambesplatnuregistraciju.BAdomeneuzWebHostingpaketeiznašeponude.BesplatnaL3+L4DDoSzaštitaSvenašeuslugeuključujubesplatnuzaštituodL3+L4DDoS(DistributedDenialofService)napada,pogonjenuvlastitomGlobalGuardtehnologijomzaidentifikacijuimigracijuDDoSnapada.PogonjenoSSDdiskovimaEnterpriseserijaSSDdiskovaomogućabržeučitanjewebstranica,boljekorisničkoiskustvoivećuukupnuefikasnost,pružajućikorisnicimaprednostuonlinedigitalnomsvijetu.BezskrivenihtroškovaSveprikazanecijenenanašojwebstranicisufinalnecijene,isauračunatimPDVom.Ukolikostezakupiliuslugupoakcijskojcijeni,istacijenaćebitiiprilikomproduženjausluge.Imunify360Imunify360jesofisticiranisigurnosnisistempogonjenumjetnominteligencijom(AI)kojianaliziraprometpremaVašojwebstranici,teštitiVašuwebstranicuodhakerskihnapada.Štanašiklijentikažuonama...AdiDjukićCEO,encijaWebStudioZadovoljstvojesarađivatisaGlobal–om,definitivnonajboljomwebhostingkompanijomuBosniiHercegovini.Najbržihosting,utrendusanovimtehnologijama,24-satnapodrškakojapromptnorješasveprobleme,pristupačnecijene.Toplepreporukezasveonekojisuubilokakvojnedoumiciprilikomizboraidealnoghostingpartnera.Partnerakojićevasdefinitivnoriješitisvihbrigazavašeonlineprojekte.ŽanAnđićWebdeveloper,TehnoKlikVećdužinizgodinasurađujemsGlobalhost-om.Ukarijerisamkoristiouslugeodrazličitihhostingprovidera,stranihidomaćih,aidandanasčestobudemuprilicidakoristim.IzuzetnobrzaitehničkipotkovanapodrškaGlobalhost-a.Stabilniserveri,adekvatniresursi,kaoijakodobracijenauslugajeonoštoGlobalhostizdvajaodkonkurencijeistljagarameuzramesanajvećimsvjetskimkonkurentima.VladoPetrovićCEO,e-inženjeringStudioOdkadasmozaključilisuradnjuisvojeposlovanjeprebacilikodGlobalhostd.o.o.,velikiteretokoizborakvalitetnogwebhostingrješenjazanašeKlijentesmooklonili.OdprvogadanaposlovanjasmozadovoljnistručnompodrškomkojunamuvijeknavrijemepružaGlobalhostiimamosamoriječihvalezaovukuću!:)AlemLolićTNTGrupacijaGodinamakoristimuslugewebhostingaidediGlobalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i HercegovinicatedserverafirmeGlobalHostimoguiskrenorećidasuizuzetnopouzdani.Njihovakorisničkapodrškajevrhunska,uvijeksuspremnapomoći,izuzetnosuefikasniibrzorješajusvemojeupite.Serverisuimstabilniibrzi.Osimtoga,cijenewebhostinguslugasuvrlopristupačne.ToplopreporučujemGlobalHostkaopouzdanogikvalitetnogpružateljahostingusluga.EdinKmetašCEO,StudionovavizijaUvremenuukojemživimogotovosveozbiljnekompanijekoristedigitalnealatezaefikasnijeposlovanje.Bilodajeriječowebplatformama,Cloudserverimailiemailservisimapouzdanhostingprovajderjeneophodan.Globalhostseističeposvimključnimfaktorimakojedanastrebadaodlikujupartneraokojemovisivašeposlovanje-dostupanipouzdan.BartMortelmansCEO,bNamed.netGlobalhosthelpsusperfectlywithour.badomainregistrations.Wearearealfanoftheirclearcommunication,quickanswers,personalsupportandtheirgreatguidetohelpyouthroughthepaperwork-mazeof.ba. RusmirCrnicaCEO,UnisourceVrlopozitivnasaradnjaiiskustvosaGlobalhost-om.Njihovausluganijesamotehničkikompetentna,većjeipristupačnaikorisničkiorijentirana.Svojimklijentimapružajujasneuputeipodršku,čimeolakšajusvekorakeuuprljanjuhostingom.Globalhostjedefinitivnoizborakotražitehostingkompanijukojakombiniravisokutehničkustručnostsizvrsnomkorisničkompodrškom.Toplopreporučujemnjihoveusluge. Nemožetenaćionoštotražite?Kontaktirajtenas,radoćemoVampomoći.PogledajteWebHostingpaketeKontaktirajtenas Hostingusluge WebhostingResellerhostingVPShostingDedicatedserveri Ostaleusluge SSLcertifikatiCijenedomenaKolokacijaserveraIzradawebstranica Kompanija DatacentarOnamaPartnerprogramKontaktinformacije Podrškakorisnicima OtvoriteupitStatusserveraBazaznanjaPreuzimanjedokumenataPratitenasna:2002-2024©Globalhostd.o.o.,Svaprazadržana.Politikaprivatnosti|Uvjetikorištenja|Povratsredsta|SLA

Sitio:Globalhost d.o.o. - Najkvalitetniji Web Hosting u Bosni i HercegoviniReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado