پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
 پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز  | ساعدنیوز
  • Dirección web:www.saednews.com
  • Servidor IP:45.156.187.8
  • Descripción del lugar:پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز: اخبار, آموزش, دانلود سوالات, ادامه تحصیل, نظام وظیفه, کنفرانس ها, علم و فناوری, مجله خانواده, بازار, ویدیو, تبلیغات, موسیقی,

nombre de dominio:www.saednews.comValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.saednews.comfluir

551

nombre de dominio:www.saednews.comBueno o malo

Fama y riqueza. Prosperidad y riqueza Ji

sitio web: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزPesos

1

sitio web: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزIP

45.156.187.8

sitio web: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزcontenido

پایگاهخبری‌تحلیلیساعدنیوز.elevation-0{box-shadow:none!important;}.elevation-1{box-shadow:0px2px1px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px1px1px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px3px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-2{box-shadow:0px3px1px-2pxrgba(0,0,0,0.2),0px2px2px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px5px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-3{box-shadow:0px3px3px-2pxrgba(0,0,0,0.2),0px3px4px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px8px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-4{box-shadow:0px2px4px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px4px5px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px10px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-5{box-shadow:0px3px5px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px5px8px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px14px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-6{box-shadow:0px3px5px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px6px10px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px18px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-7{box-shadow:0px4px5px-2pxrgba(0,0,0,0.2),0px7px10px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px2px16px1pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-8{box-shadow:0px5px5px-3pxrgba(0,0,0,0.2),0px8px10px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px3px14px2pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-9{box-shadow:0px5px6px-3pxrgba(0,0,0,0.2),0px9px12px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px3px16px2pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-10{box-shadow:0px6px6px-3pxrgba(0,0,0,0.2),0px10px14px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px4px18px3pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-11{box-shadow:0px6px7px-4pxrgba(0,0,0,0.2),0px11px15px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px4px20px3pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-12{box-shadow:0px7px8px-4pxrgba(0,0,0,0.2),0px12px17px2pxrgba(0,0,0,0.14),0px5px22px4pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.flip-y{transform:scaleY(-1);}.flip-x{transform:scaleX(-1);}.ratio{width:100%!important;position:relative!important;overflow:hidden!important;}.ratio>*{width:100%!important;height:100%!important;left:0!important;top:0!important;position:absolute!important;background-color:#eee;}.ratio>img{object-fit:cover!important;}.ratio>img.contain{object-fit:contain!important;}.overflow-auto{overflow:auto!important;}.overflow-hidden{overflow:hidden!important;}.overflow-visible{overflow:visible!important;}.pointer{cursor:pointer!important;user-select:none;}.text-inherit{color:inherit!important;}.bg-inherit{background-color:inherit!important;}.text-transform-none{text-transform:none!important;}.f-400{font-weight:400!important;}.f-500{font-weight:500!important;}.f-600{font-weight:600!important;}@media(min-width:768px){.f-md-400{font-weight:400!important;}.f-md-500{font-weight:500!important;}.f-md-600{font-weight:600!important;}}.rounded-sides{border-radius:1000px!important;}.rounded-4{border-radius:4px!important;}.rounded-6{border-radius:6px!important;}.rounded-8{border-radius:8px!important;}.rounded-10{border-radius:10px!important;}.border-current{border-color:currentColor!important;}.lh-1{line-height:1!important;}.lh-2,.lh-text{line-height:2!important;}.lh-title{line-height:1.6!important;}.smaller{font-size:60%;}.headline{font-size:24px!important;font-weight:400;}.title{font-size:20px!important;font-weight:500;}.subheading{font-size:16px!important;font-weight:400;}.body-2{font-size:14px!important;font-weight:500;}.body-1{font-size:14px!important;font-weight:400;}.font-2{font-size:13px!important;font-weight:500;}.font-1{font-size:13px!important;font-weight:400;}.caption{font-size:12px!important;font-weight:400;}@media(min-width:768px){.md-headline{font-size:24px!important;font-weight:400;}.md-title{font-size:20px!important;font-weight:500;}.md-subheading{font-size:16px!important;font-weight:400;}.body-md-2{font-size:14px!important;font-weight:500;}.body-md-1{font-size:14px!important;font-weight:400;}.font-md-2{font-size:13px!important;font-weight:500;}.font-md-1{font-size:13px!important;font-weight:400;}.md-caption{font-size:12px!important;font-weight:400;}}.events-none{pointer-events:none!important;}.grow{flex-grow:1!important;}.space-normal{white-space:normal!important;}.nowrap{white-space:nowrap!important;}.pre-wrap{white-space:pre-wrap!important;}.pre-line{white-space:pre-line!important;}.break-word{word-wrap:break-word!important;}.ellipsis{text-overflow:ellipsis!important;}.line-clamp{display:-webkit-box!important;-webkit-box-orient:vertical!important;overflow:hidden!important;}.line-clamp.r-2{-webkit-line-clamp:2!important;}.line-clamp.r-3{-webkit-line-clamp:3!important;}.line-clamp.r-4{-webkit-line-clamp:4!important;}.a-img{color:inherit;text-decoration:none!important;}.a-imgimg{transition:transform0.5sease;}.a-img:hoverimg,.a-img:activeimg,.a-img:focusimg{transition:transform2sease-out;transform:scale(1.2)!important;}.m--1{margin:-4px-4px!important;}.my--1{margin-top:-4px!important;margin-bottom:-4px!important;}.mx--1{margin-left:-4px!important;margin-right:-4px!important;}.mt--1{margin-top:-4px!important;}.mr--1{margin-right:-4px!important;}.mb--1{margin-bottom:-4px!important;}.ml--1{margin-left:-4px!important;}.m--2{margin:-8px-8px!important;}.my--2{margin-top:-8px!important;margin-bottom:-8px!important;}.mx--2{margin-left:-8px!important;margin-right:-8px!important;}.mt--2{margin-top:-8px!important;}.mr--2{margin-right:-8px!important;}.mb--2{margin-bottom:-8px!important;}.ml--2{margin-left:-8px!important;}.m--3{margin:-16px-16px!important;}.my--3{margin-top:-16px!important;margin-bottom:-16px!important;}.mx--3{margin-left:-16px!important;margin-right:-16px!important;}.mt--3{margin-top:-16px!important;}.mr--3{margin-right:-16px!important;}.mb--3{margin-bottom:-16px!important;}.ml--3{margin-left:-16px!important;}@media(min-width:768px){.m-md--1{margin:-4px-4px!important;}.my-md--1{margin-top:-4px!important;margin-bottom:-4px!important;}.mx-md--1{margin-left:-4px!important;margin-right:-4px!important;}.mt-md--1{margin-top:-4px!important;}.mr-md--1{margin-right:-4px!important;}.mb-md--1{margin-bottom:-4px!important;}.ml-md--1{margin-left:-4px!important;}.m-md--2{margin:-8px-8px!important;}.my-md--2{margin-top:-8px!important;margin-bottom:-8px!important;}.mx-md--2{margin-left:-8px!important;margin-right:-8px!important;}.mt-md--2{margin-top:-8px!important;}.mr-md--2{margin-right:-8px!important;}.mb-md--2{margin-bottom:-8px!important;}.ml-md--2{margin-left:-8px!important;}.m-md--3{margin:-16px-16px!important;}.my-md--3{margin-top:-16px!important;margin-bottom:-16px!important;}.mx-md--3{margin-left:-16px!important;margin-right:-16px!important;}.mt-md--3{margin-top:-16px!important;}.mr-md--3{margin-right:-16px!important;}.mb-md--3{margin-bottom:-16px!important;}.ml-md--3{margin-left:-16px!important;}}.mx-w-100{max-width:100%!important;}.mx-w-none{max-width:none!important;}@media(min-width:768px){.w-md-100{width:100%!important;}.w-md-75{width:75%!important;}.w-md-50{width:50%!important;}.w-md-25{width:25%!important;}.w-md-auto{width:auto!important;}}@media(min-width:768px){.h-md-100{height:100%!important;}.h-md-75{height:75%!important;}.h-md-50{height:50%!important;}.h-md-25{height:25%!important;}.h-md-auto{height:auto!important;}}.fixed-if-height{position:fixed!important;}.sticky-if-height{position:sticky!important;}@mediaonlyscreenand(max-height:470px){.fixed-if-height{display:none!important;}.sticky-if-height{display:none!important;}}header,footer,main,article,section,n,aside{display:block;}.col10-1,.col10-2,.col10-3,.col10-4,.col10-5,.col10-6,.col10-7,.col10-8,.col10-9,.col10-10,.col10-sm-1,.col10-sm-2,.col10-sm-3,.col10-sm-4,.col10-sm-5,.col10-sm-6,.col10-sm-7,.col10-sm-8,.col10-sm-9,.col10-sm-10,.col10-md-1,.col10-md-2,.col10-md-3,.col10-md-4,.col10-md-5,.col10-md-6,.col10-md-7,.col10-md-8,.col10-md-9,.col10-md-10,.col10-lg-1,.col10-lg-2,.col10-lg-3,.col10-lg-4,.col10-lg-5,.col10-lg-6,.col10-lg-7,.col10-lg-8,.col10-lg-9,.col10-lg-10,.col10-xl-1,.col10-xl-2,.col10-xl-3,.col10-xl-4,.col10-xl-5,.col10-xl-6,.col10-xl-7,.col10-xl-8,.col10-xl-9,.col10-xl-10{position:relative;width:100%;padding-right:15px;padding-left:15px;}.col10-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-10{flex:00100%;max-width:100%;}@media(min-width:576px){.col10-sm-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-sm-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-sm-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-sm-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-sm-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-sm-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-sm-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-sm-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-sm-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-sm-10{flex:00100%;max-width:100%;}}@media(min-width:768px){.col10-md-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-md-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-md-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-md-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-md-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-md-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-md-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-md-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-md-9{flex:0090%;max پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز-width:90%;}.col10-md-10{flex:00100%;max-width:100%;}}@media(min-width:992px){.col10-lg-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-lg-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-lg-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-lg-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-lg-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-lg-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-lg-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-lg-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-lg-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-lg-10{flex:00100%;max-width:100%;}}@media(min-width:1200px){.col10-xl-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-xl-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-xl-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-xl-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-xl-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-xl-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-xl-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-xl-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-xl-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-xl-10{flex:00100%;max-width:100%;}}.white--text{color:white!important;}.white{background-color:white!important;}.transparent{background-color:rgba(0,0,0,0)!important;}.black--text{color:black!important;}.black{background-color:black!important;}@keyframesrtPulse{50%{opacity:.5;}}.animate-pulse{animation:rtPulse1.5scubic-bezier(0.4,0,0.6,1)infinite;}.rt-better-drop-container{position:static!important;}@font-face{font-family:default-font-fa-number;src:url('/res-ac/fonts/default_fa_numbers.woff?a')format('woff');}@font-face{font-family:c8tS02dAx5;src:url('/res-ac/fonts/default_fa_numbers.woff?a')format('woff');}body{font-family:default-font-fa-number;}.fit-content{width:-webkit-fit-content!important;width:-moz-fit-content!important;width:fit-content!important;}@media(max-width:575.98px){.min-max-width-sm_-100{min-width:100%!important;max-width:100%!important;}.mw-sm_-100{max-width:100%!important;}.w-sm_-100{width:100%!important;}.font-size-sm_-4{font-size:1.2rem!important;}}.nbar-transition{transition:transform0.2sease!important;}@media(max-width:575.98px){.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{top:0!important;}}.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{transform:translateY(-101%)!important;}@media(max-width:575.98px){.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{transform:translateY(calc(4.3rem-101%))!important;}}a{text-decoration:none!important;}.toggle-range-button{border-radius:0;width:32%;text-align:center;cursor:pointer;background-color:#fff9da;color:#444;padding:10px0;margin:0;border:none;}.toggle-range-button:hover{color:red;}.toggle-range-button.active-b{background-color:#ffec44;box-shadow:none;color:#0a0a0a;}.d-flex-unimportant{display:flex;}::-moz-selection{background:#ffc107;color:#fff;}::selection{background:#ffc107;color:#fff;}.sticky-top{top:0rem;position:sticky;}.inner-divs-relativediv{position:relative;}.header-banner{width:468px!important;position:absolute!important;bottom:1.5rem!important;left:0!important;right:0!important;margin:auto!important;}@media(max-width:767px){.header-banner{position:relative!important;transform:none!important;width:100%!important;margin:4px0!important;border-radius:0!important;bottom:0!important;}}.white-placeholder:-ms-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-ms-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-moz-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-webkit-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.op-click{transition:opacity0.2s!important;opacity:1!important;}.op-click:active{transition:none!important;opacity:0.4!important;}.container-fluid{max-width:84rem;}.bg-grey{background-color:#f8f8f8!important;}.bg-light-orange{background-color:rgba(255,180,5,0.1)!important;}.text-body-activeimg{transition:transform0.2sease;}.text-body-active:hoverimg,.text-body-active:activeimg,.text-body-active:focusimg{transform:scale(1.1);}.text-body-active{color:#!important;}.text-body-active:hover,.text-body-active:active,.text-body-active:focus{color:#007bff!important;}.dark-theme{background-color:#0c0e11!important;}.dark-theme.text-body-active,.dark-theme.text-body{color:white!important;}.dark-theme.text-body-active:hover,.dark-theme.text-body-active:active,.dark-theme.text-body-active:focus{color:#6cb3ff!important;}@media(max-width:767px){.max-height-sm_-none{max-height:none!important;}}.ratio{width:100%!important;position:relative!important;overflow:hidden!important;}.ratio>img{width:100%!important;height:100%!important;left:0!important;top:0!important;position:absolute!important;object-fit:cover!important;background-color:#ccc!important;}.ratio>img.contain{object-fit:contain!important;}.ratio>img.bg-transparent{background-color:transparent!important;}@media(min-width:992px){.side-col-lg{width:10rem;}}@media(max-width:768px){.side-col{width:100%;order:13;}}@media(min-width:768px){.small-md{font-size:80%;}}.siema>.siema-slide:not(:first-child){display:none!important;}.siemaa*{pointer-events:none!important;}.sti-pos-cn{pointer-events:none;}.sti-pos-cna,.sti-pos-cnbutton{pointer-events:auto;}@media(min-width:768px){.sti-pos-cn{transition:none!important;}}.twfdjshjkj{border-radius:5px;overflow:hidden;cursor:pointer;transition:allease-in-out0.5s;}.jhhah-disable{opacity:0.5;}.jhhah-enable{opacity:1;}.dfjfj{width:70%;height:1px;background-color:white;opacity:0.5;}.fdtgbhb{width:100%;height:100%;position:absolute;padding:10px;}.fjsdfhjh{box-shadow:0px0px40px5pxblack;border:1pxsolidwhite;width:100%;height:100%;border-radius:5px;}.yhdishd{font-size:14px;width:100%;text-decoration:none!important;color:white;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,0.5);}@media(min-width:450px){.fdtgbhb{padding:20px;}}.dsifkdkd{border-bottom:1pxsolid#cccccc;width:90%;}.news-headline-index-num{padding:00.8rem;font-size:1.6rem;font-weight:bold;color:#bbb;}@media(max-width:991.98px){.max-height-md_-none{max-height:none!important;}}@media(min-width:768px){.border-md-none{border:none!important;}}.active>.bold-if-active{font-weight:bold;}.sub-n-link.active{border-color:#ffb405#ffb405white!important;border-top-width:3px!important;}.tytrytrytr{width:30%;color:black;cursor:pointer;display:flex;justify-content:center;align-items:center;font-size:12px;transition:allease-in-out0.25s;}@media(min-width:768px)and(max-width:991.98px){.ujhjdshfh{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-direction:row;}.uyehuhue{width:33%;display:block!important;opacity:1!important;}.uyyrejhf{background-color:#fff;border-color:#dee2e6#dee2e6#fff;}}.yn-content-placeholder{display:none!important;}.-the-link-{width:100vw;max-width:400px;overflow:hidden!important;position:relative!important;}window.$isStandalone=function(){returnnigator.standalone||window.matchMedia('(display-mode:standalone)').matches;};window['auth-id']=localStore.getItem('auth-id')||'';(function(){//changethistoforceallclientstoresettheirdevicetoken;varprefix="v2-";window.$genDeviceToken=function(){varwinCrypto=window.crypto||window.msCrypto;if(!winCrypto){console.warn("!!!cryptonotsupported!!!");return(prefix+String(Math.random()).slice(2)+String(Math.random()).slice(2));}vararr=newUint32Array(4);winCrypto.getRandomValues(arr);returnprefix+Array.prototype.join.call(arr,"");};vardeviceToken;try{deviceToken=localStore.getItem("device-token");}catch(e){}if(deviceToken&&deviceToken.indexOf(prefix)!==0){deviceToken=undefined;try{localStore.removeItem("device-token");}catch(e){}}if(!deviceToken){deviceToken=$genDeviceToken();try{localStore.setItem("device-token",deviceToken);}catch(e){}}window.$deviceToken=deviceToken;})();(function(){varkey='lf',tsKey='lf-ts';if(location.search){varregex=/[?&]lf=([^&?#=]+)/varmatch=location.search.match(regex);match=match&&match[1];if(match){window['linked-from']=match;localStore.setItem(key,match);localStore.setItem(tsKey,Date.now());if(window.history){varsearchLeft=location.search.replace(regex,'');searchLeft=searchLeft.replace(/^&/,'?');history.replaceState(Object.assign({},history.state),,location.pathname+searchLeft+location.hash);}}}if(!window['linked-from']){varprev=localStore.getItem(key);if(prev){varprevTime=Number(localStore.getItem(tsKey))||0;if(prevTime+12*3600*1000>Date.now()){window['linked-from']=prev}else{localStore.removeItem(key);localStore.removeItem(tsKey);}}}if(!window['linked-from']){window['linked-from']='none';}})();window.dataLayer=window.dataLayer||[];window._pv_gt=function(){dataLayer.push(arguments);};_pv_gt('js',newDate());_pv_gt('set',{custom_map:{dimension1:'_display_mode',dimension2:'_device_token',dimension3:'_auth_id',dimension4:'_web_app_version',dimension5:'_post_category',dimension6:'_linked_from',dimension7:'_post_author',},});_pv_gt('config','UA-4-3',{send_pe_view:false});window.$gt=function(){var_argsRef=arguments;setTimeout(function(){varargs=newArray(_argsRef.length);for(vari=0;i20||diff{constRETRY_SECONDS=5;window.$fetchRetry=async(url,init,retryCount=2)=>{var_a;letres;try{res=awaitfetch(url,init);if(!res.ok){retryCount=0;consterr=Error(res.statusText);err.res=res;throwerr;}returnres;}catch(error){if(retryCount>0&&!((_a=init===null||init===void0?void0:init.signal)===null||_a===void0?void0:_a.aborted)){awaitnewPromise((rs)=>setTimeout(rs,RETRY_SECONDS*1000));return$fetchRetry(url,init,retryCount-1);}else{try{error.messe=[error.messe,`[${url}]`].join("").trim();}catch(e){}throwerror;}}};})();(()=>{constIS_BROWSER=true;constcacheMap={};window.$fetchMeta=async({pe,jascript="off",screenshot="off"},noCache=false)=>{consturl=newURL(atob('aHR0cHM6Ly9yYXNhbmlrYS5jb20vYXBpL3cvbWV0YWRhdGE='));url.searchParams.append("pe",pe);if(typeofscreenshot!=="undefined"){url.searchParams.append("screenshot",screenshot);}if(typeofjascript!=="undefined"){url.searchParams.append("jascript",jascript);}const{href}=url;constrmCacheOnErr=async(result)=>{try{returnawaitresult;}catch(err){deletecacheMap[href];throwerr;}};if(!noCache&&cacheMap.hasOwnProperty(href)){returnawaitrmCacheOnErr(cacheMap[href]);}constresult=$fetchRetry(href).then((res)=>res.json());if(IS_BROWSER){cacheMap[href]=result;}returnawaitrmCacheOnErr(result);};})();(()=>{letreg;constgetReg=()=>{if(!reg){reg=newRegExp("^[\\s.!@#=+_*,\"';:)(\\[\\]{}&^%$?`\\-\\u{1f300}-\\u{1f5ff}\\u{1f900}-\\u{1f9ff}\\u{1f600}-\\u{1f64f}\\u{1f680}-\\u{1f6ff}\\u{2600}-\\u{26ff}\\u{2700}-\\u{27bf}\\u{1f1e6}-\\u{1f1ff}\\u{1f191}-\\u{1f251}\\u{1f004}\\u{1f0cf}\\u{1f170}-\\u{1f171}\\u{1f17e}-\\u{1f17f}\\u{1f18e}\\u{3030}\\u{2b50}\\u{2b55}\\u{2934}-\\u{2935}\\u{2b05}-\\u{2b07}\\u{2b1b}-\\u{2b1c}\\u{3297}\\u{3299}\\u{303d}\\u{00a9}\\u{00ae}\\u{2122}\\u{23f3}\\u{24c2}\\u{23e9}-\\u{23ef}\\u{25b6}\\u{23f8}-\\u{23fa}]+","u");}returnreg;};window.$getTextDir=(text)=>{text=text&&`${text}`.replace(getReg(),"");if(text){consttextNoNum=text.replace(/^[0-9]+/,"").replace(getReg(),"");return/^[\u0591-\u07FF]/.test(textNoNum||text)?"rtl":"ltr";}return;};})();(()=>{window.$tryFn=(fn,...args)=>{try{returnfn(...args);}catch(error){console["warn"](error);returnargs[0];}};})();(()=>{letcachedSupportsHover;window.$supportsHover=()=>{if(typeofcachedSupportsHover==="undefined"){cachedSupportsHover=window.matchMedia("(hover:hover)").matches;}returncachedSupportsHover;};window.$linksMetaOnHover=()=>{};})();window.$previewLinks=function(){};(function(){window.$imesToSlider=function(options){setTimeout(function(){varselector=options.selector;if(!selector){returnconsole.error('"selector"isarequiredoption!');}varopenAnimDur=150;varisLoading=false;varoverlay=null;varsetIndex=function(){};varoverlayDialog=null;varslider=null;varsliderEl=null;varimesMap={};varimes=[];varisOpen=false;varsizeRatio=$md?1:0.75;document.querySelectorAll(selector).forEach(function(container){container.querySelectorAll('img').forEach(function(img){if(!img.src){return;}varcounter=0;varel=img;while((el=el.parentElement)&&counter0;}})}returntrue}returnfalse})();window.$intersect=function(opt){varhandler=opt.handler;varel=opt.el;varobserverOptions=opt.options||{rootMargin:'0px'};if(!$isIntersectSupported){handler();return;}varcallback=function(entries,observer){entries.forEach(function(entry){if(opt.once===false){handler(observer,entry);}elseif(entry.isIntersecting){handler(observer,entry);observer.unobserve(el);}});}varobs=newIntersectionObserver(callback,observerOptions);obs.observe(el);};window.$intersectAnim=function(opt){varbreakpoint=opt.breakpoint||'md';if(!window["$"+breakpoint]){return;}varoptions=opt.options;varrevOptions=opt.revOptions;varel=opt.el;varautoHideEls;varautoHide='autoHide'inopt?opt.autoHide:true;if(autoHide){autoHideEls=typeofautoHide=='string'?document.querySelectorAll(autoHide):[el];}varisHidden=false;varlastY=9;$intersect({el:el,options:{threshold:[0,0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1],},once:false,handler:function(observer,entry){varrect=entry.intersectionRect;varclientRect=entry.boundingClientRect;varratio=entry.intersectionRatio;if(ratio>=0.8||rect.height>=180){observer.unobserve(el);if(autoHide&&isHidden){isHidden=false;autoHideEls.forEach(function(theEl){theEl.style.opacity='1'});}if(revOptions&&lastY0){if(autoHide&&!isHidden){isHidden=true;autoHideEls.forEach(function(theEl){theEl.style.opacity='0'});}}if(revOptions&&Math.abs(clientRect.y-lastY)>10){lastY=clientRect.y;}}});};})();window.$highlightLinks=function(text){return$xss(text).replace(/?:\/\/\w+[\w\/\.@#!%&;+?=-]*/ig,v=>`${v}`)};//almostduplicateofsetup/index.jsif('serviceWorker'innigator){//safarihastoomanybugsforserviceworkerif(/^((?!chrome|android).)*safari/i.test(nigator.userent)){nigator.serviceWorker.getRegistrations().then(function(regs){regs.forEach(function(reg){reg.unregister()})}).catch(console.warn)}else{nigator.serviceWorker.register('/api/.-service-worker',{scope:'/'}).then(function(reg){returnreg.update();}).catch(console.warn);}}window.$sendPosEvent=function(opt){vartype=opt.type;vartitle=opt.title;varindex=Number(opt.index);varurl=opt.url;varevCat=type+'ج'+title;varevName=evCat+'ش'+(index+1);varevLabel=evName+''+url;$gt('event',evName,{event_category:evCat,event_label:evLabel});};window.$posAnalytics=function(opt){if(!$isIntersectSupported||window.$disablePosAnalytics){return;}varlinkClass=opt.linkClass;varidTitle=opt.idTitle;varvisRatio=opt.visRatio||0.2;vartimeMap={};varonIntersect=function(entries,observer){entries.forEach(function(entry){vari=entry.target.posLinkIndex;if(timeMap[i]){clearTimeout(timeMap[i]);}if(entry.intersectionRatio>=visRatio){timeMap[i]=setTimeout(function(){$sendPosEvent({type:'نمایش',title:idTitle,index:i,url:entry.target.posLinkUrl,});observer.unobserve(entry.target);},1000);}});};varoptions={threshold:[0,0.2,0.5,0.6,0.9],//eachcallwillresetthetimerrootMargin:'0px'};varselector='a.'+linkClass;varlinks=document.querySelectorAll(selector);if(!links.length){console.error('Nolinksmatchedtheposselector:'+selector);}links.forEach(function(el,i){el.posLinkIndex=i;el.posLinkUrl=el.getAttribute('href');el.setAttribute('href',el.posLinkUrl+'#'+encodeURIComponent('cl:'+i+','+idTitle));newIntersectionObserver(onIntersect,options).observe(el);});};(function(){if(!$isIntersectSupported){return;}varhashStr=location.hash&&decodeURIComponent(location.hash);if(hashStr.indexOf('#cl:')===0){varparts=hashStr.substr('#cl:'.length).split(',');$sendPosEvent({type:'کلیک',index:parts.shift(),title:parts.join(','),url:location.pathname+location.search,});if(window.history){history.replaceState(history.state,,location.href.split('#').shift());}else{location.hash='';}}})();window.$sticky=function(opt,ready){if(!$md){return;}if(typeofhcSticky!=='undefined'){varsticky=newhcSticky(opt.selector,opt.options);if(ready)ready(sticky);return;}$afterScript({src:'saednews.com/assets/templates/etrans/lPy34hb3ww/scripts/hc-sticky.min.js',args:[opt,ready],handler:$sticky,});}(function(){varuniqueSec=12*3600;varnow=Math.round(newDate().getTime()/1000)varvisitedAt=localStore.getItem('visit::/')||0if(visitedAt0){adSkipBtn.textContent=skipSecondsLeft+'ثانیه';}else{adSkipBtn.textContent='ردکردنآگهی';adSkipBtn.addEventListener('click',skipAd);}})();},1000);};player.one('readyforpreroll',function(){player.ads.startLinearAdMode();player.src(videoAd.videoSrc);player.one('adplaying',onAdPlaying);player.one('adended',onAdEnded);});player.trigger('adsready');});});});varcKey='HsgYXN4tgZ0';window.$id=localStore.getItem(cKey);if(!$id)localStore.setItem(cKey,$id=Date.now()+Math.random().toString(32));varstKey='MbMyfkD70b';axios.defaults.baseURL='saednews.com';varalertDiv,alertPromise;varqueueList=[],queueInProgress=false,processQueue=function(){if(queueInProgress)return;varsend=queueList.shift();if(!send)return;queueInProgress=true;send().finally(function(){queueInProgress=false;processQueue();});};window.$sendCatch=function(error){if(!error||error.$key==='visit')return;varmesse;if(error.$isLimitError)messe='قبلاانجامشده!';elsetry{for(constkeyinerror.response.data.errors){messe=error.response.data.errors[key][0];break;}}catch(error){}$alert(messe||'درخواستشماانجامنشد!لطفامجدداتلاشنمایید',{style:{color:'#f'}});console.warn(error);};window.$send=function(model,id,key,value,oncePerHours){varresolve,reject,promise=newPromise(function(rs,rj){resolve=rs;reject=rj;});varsend=function(){if(!key){reject('keyisempty');returnPromise.resolve();}if(oncePerHours===undefined)oncePerHours=24;if(value===undefined)value=1;variKey=id+'_'+key;varjson;try{json=JSON.parse(localStore.getItem(stKey)||'{}');if(json!==Object(json))json={};}catch(error){json={};}if(!Array.isArray(json[model]))json[model]=[];varcanSend;try{varprev=json[model].find(function(item){returnitem&&item[iKey];});canSend=!prev||Date.now()-prev[iKey]>+oncePerHours*;}catch(error){canSend=true;}if(!canSend){reject({$isLimitError:true,$key:key,$value:value});returnPromise.resolve();}returnaxios.post('/common/'+model+'/'+id,{[key]:value,client:$id}).then(function(resp){try{varindex=json[model].findIndex(function(item){returnitem&&item[iKey];});if(index===-1)json[model].push({[iKey]:Date.now()});elsejson[model][index][iKey]=Date.now();if(json[model].length>400){json[model].sort(function(a,b){for(varkina){a=a[k];}for(varkinb){b=b[k];}if(a>b)return-1;if(b>a)return1;return0;});json[model].length=400;}localStore.setItem(stKey,JSON.stringify(json));}catch(error){console.warn(error);}resolve(resp);}).catch(function(error){if(!error)reject('errorisempty');else{error.$key=key;error.$value=value;reject(error);}});};queueList.push(send);setTimeout(processQueue);returnpromise;};window.addEventListener('hashchange',function(event){if(event.newURL&&event.newURL.indexOf('#')>-1){vartimeout,fn=function(){if(timeout)clearTimeout(timeout);timeout=setTimeout(function(){$('.auto-fixed-top').addClass('top--nbar');if(window.history)history.replaceState(null,,location.pathname+location.search);window.removeEventListener('scroll',fn,false);timeout=undefined;},100);};window.addEventListener('scroll',fn,false);fn();}},false);varstyEl=document.getElementById('scroll-behior-auto');vardecodedHash=decodeURIComponent(location.hash);if(decodedHash){vartarget=decodedHash.indexOf('#click:')===0?decodeURIComponent(decodedHash.replace('#click:','')):undefined;window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){setTimeout(function(){window.history&&history.replaceState(null,,location.pathname+location.search);},50);setTimeout(function(){styEl.parentNode.removeChild(styEl);},60);if(target=target&&document.querySelector(target)){target.click();target.scrollIntoView({block:'center'});}});}elsestyEl.parentNode.removeChild(styEl);varsubmitNoForms=false;varalertWorkingClass='alertmy-3alert-info';varLANGworkingOnYourRequest='درحالانجام...';varLANGerror='خطا!';varfixedPostGroups=[/**/[/**/{text:'مراحلتالیفکتابوبهچاپرساندنآن',cover:'saednews.com/store/files/post/2cd-b575-41bd-813a-b0511ba-dKbOgMpMVBq7Tm8d/3x2-ac-ime-cx41re.jpeg',link:'/.post/mrahl-talyf-ktab-o-bh-chap-rsandn-an-d6l2',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'گامبهگاممراحلچاپکتاب',cover:'saednews.com/store/files/post/547f6759-11db-45bc-80dc-2686ed8bc1dd-jvyzONbKddXRvpS1/3x2--.jpeg',link:'/.post/gam-bh-gam-mrahl-chap-ktab-7hua',cta:'تبلیغات'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'نحوهمحاسبههزینهچاپیککتاب',cover:'saednews.com/store/files/post/21ffc8f2-fec8-4057-acb8-e0737ef-Mdej8VRxEuLHIQ/3x2-ac-ime-f413vl.jpeg',link:'/.post/nhoh-mhasbh-hzynh-chap-yk-ktab-zzsa',cta:'تبلیغات'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'محاسبهآنلاینهزینهچاپکتاب',cover:'saednews.com/store/files/post/aedc4fb5-8e22-4324-a195-ce9e-UxoX7IxrVmjK4PvC/3x2-untitled-6.png',link:'/.post/mhasbh-anlayn-hzynh-chap-ktab-yjx8',cta:'تبلیغات'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'مراحلچاپکتاببابهترینکیفیت',cover:'saednews.com/store/files/post/3027ba08-e328-43da-a3a9-9171e7c13f72-zrhjpDRi6hWdoAwX/3x2-main.png',link:'/.post/sfarsh-chap-ktab-bsort-anlayn-938m',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'پایاننامهخودراچگونهبهمقالهتبدیلکنیم؟',cover:'saednews.com/store/files/post/e0cb204f-4261-4e31-8bc3-04f1d1e1c2ad-kUBV7nyqU6kMzM/3x2-21.png',link:'/.post/payan-namh-khod-ra-chgonh-bh-mgalh-tbdyl-knym-fik6',cta:'قیمتاستخراجمقالهازپایاننامه'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'چگونهپایاننامهرابهکتابتبدیلکنیم؟',cover:'saednews.com/store/files/post/95c-7c8b-455b-81a6-636d626c1255-SPH3y8fnylDuvr5R/3x2-ime-2.png',link:'/.post/chgonh-payan-namh-ra-bh-ktab-tbdyl-knym-9ufk',cta:'قیمتاستخراجمقالهازپایاننامه'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'برایچاپکتابوتبدیلپایاننامهتانبهکتابباسرعتنورکلیککنید!',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-Wk37GS.jpeg',link:'/.post/srietrin-rahkar-chap-ktab-shma-injast',cta:'سریعترینراهکارچاپکتابشمااینجاست!'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'تبدیلپایاننامهبهمقاله!',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-qM80he.png',link:'/.post/tbdil-paianname-be-mqale',cta:'تبلیغات'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'تعرفهنگارشمقالهازپایاننامه',cover:'saednews.com/store/files/post/05fd7669-dba4-4064-ad5d-262c4264f9a6-UmylyHmSFc9udG31/3x2-ac-ime-t4498h.jpeg',link:'/.post/tarfh-ngarsh-mgalh-az-payan-namh-yvog',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'تبدیلپایاننامهبهمقالهعلمیپژوهشی',cover:'saednews.com/store/files/post/f2675cb5-f708-4617-b48a-30c69d86fd51-KBUspCgD48U4BClB/3x2-ime.png',link:'/.post/tbdyl-payan-namh-bh-mgalh-almy-pzhohshy-refy',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'قیمتاستخراجمقالهازپایاننامه',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-cz30cJ.jpeg',link:'/.post/qimt-astkhraj-mqale-az-paian-name',cta:'قیمتاستخراجمقالهازپایاننامه'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'استخراجمقالهازپایاننامهارشدودکترا+پاورپوینتآموزشی',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-Cw38fv.png',link:'/.post/astkhraj-mqale-az-paian-name-karshnasi-arshod-v-dktra-dar-mjle-isi-paorpoint-amozshi',cta:'استخراجمقالهازپایاننامهکارشناسیارشدودکترادرمجلهisi+پاورپوینتآموزشی'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'هزینهاستخراجمقالهISIازپایاننامه',cover:'saednews.com/store/files/post/2ee9cd59-2c8b-4f04-88af-beabfe11dbd8-WLXwzoMvTr0OzRrY/3x2-taarfh-astkhraj-mkalh.png',link:'/.post/hzynh-astkhraj-mgalh-az-payan-namh-arx7',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'استخراجفوریمقالهازپایاننامهبرایمجلاتISI',cover:'saednews.com/store/files/post/fa2-ea63-4e84-8bd7-bb2aeaa8026c-q0KVjgPUzjTQBaXP/3x2-ime.png',link:'/.post/astkhraj-fory-mgalh-az-payan-namh-bray-mjlat-isi-75zb',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'محاسبهآنلاینهزینهچاپکتابدرچندثانیه',cover:'saednews.com/store/files/post/fc206d92-9318-4ecb-a3e6-91fbc3d-vCYKfCaE7vIT2lop/3x2-ime-2023-09-07t3.png',link:'/.post/Online-book-printing-cost-calculation-in-seconds',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'هزینهتبدیلپایاننامهبهکتاب',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-pza.png',link:'/.post/hzine-tbdil-paian-name-be-ktab',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'تبدیلپایاننامهبهمقالهآیاسآی',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-gU01r2.jpeg',link:'/.post/tbdil-paian-name-bemqale',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/],/**/[/**/{text:'واکنشوزیرعلومبهعزلجلیلیازریاستدانشگاهشریف/سرمربیتصمیممی‌گیردچهکسیداخلزمینبازیکند+فیلم',cover:'saednews.com/store/files/post/7e8d4518-1ec3-49b9-a70a-e8d48e-FjH15eq94nq0Fmdd/3x2--crp.jpeg',link:'/.post/oaknsh-ozyr-alom-bh-azl-jlyly-az-ryast-danshgah-shryf-srmrby-tsmym-my-gyrd-chh-ksy-dakhl-zmyn-bazy-knd-fylm-1a3g',cta:'سوفیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(عکس)جیرهبندیخندهدارتخممرغدرخوابگاهدانشجوییپسران!/بیچارهسینا😂',cover:'saednews.com/store/files/post/b2-f073-4fe6-81ec-094d9e613a11-OnMOjXEOgLZDOMAz/3x2-.jpeg',link:'/.post/-aks-jyrh-bndy-khndh-dar-tkhm-mrgh-dr-khoabgah-danshjoyy-psran-bycharh-syna-jf0m',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'خاطراتجالبامینحیاییاززندهیادخسروشکیبایی+فیلم',cover:'saednews.com/store/files/post/0fb9edb5-1f01-487a-84db-3d1051c3cb00-UcVMbye5Mlem4PC4/3x2-ime-crp.png',link:'/.post/khatrat-jalb-amyn-hyayy-az-zndh-yad-khsro-shkybayy-fylm-ujj8',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(صحنه+18)دستکشیکهیکآدمکشازپوستدستقربانیشساخت+عکس',cover:'saednews.com/store/files/post/e4dd09c1-94e7-41bc-a7c2-ffdbcb6353e5-2O6y73HNpAAwh9jQ/3x2-57fac2ime-864x600-1.jpeg',link:'/.post/-shnh-18-dstkshy-kh-yk-admksh-az-post-dst-grbanysh-sakht-aks-r5w1',cta:'ساعدنیوز:ادواردتئودورگین(بهانگلیسی:EdwardTheodoreGein)یکقاتلزنجیره‌ایآمریکاییبود.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(فیلم)وضعیتخندهدارجوانایرانیدرمترویمشهد/کودکدرونشفعاله😂',cover:'saednews.com/store/files/post/76fc2f01-649b-45d8-9238-d7d1fc719eb2-sRZC5mOSMWTnKRfR/3x2--456.jpeg',link:'/.post/ozayt-khndh-dar-joan-ayrany-dr-mtroy-mshhd-kodk-dronsh-faalh-31mc',cta:'ساعدنیوز:اقدامجالبیکایرانیبالباسکوسهدرمترورامشاهدهفرمایید./منبع:چندثانیه'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'زلیخایزیباروکچلازآبدرآمد!/حقیقتعجیبوشوکهکنندهدربارهزیباییزنانمصرباستان',cover:'saednews.com/store/files/post/d0532b62-57c0-4bf0-aef3494c-iWs8mKBa8oDLzpR2/3x2--924.jpeg',link:'/.post/zlykhay-zybaro-ashg-nab-yosf-pyambr-kchl-az-ab-dramd-hgygt-ajyb-o-shokh-knndh-drbarh-zybayy-znan پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز-msr-bastan-jokv',cta:'ساعدنیوز:معیارهایزیباییدرطولتاریخهمیشهدرحالتغییرهستند.برخیازاینمعیارهابرایزمانبیشتریدرمیانمردمرواجدارندوبعضیدیگرعمریکوتاهدارند.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'صدامخطاببهقاضی:منبهپدرتمقامواعتباردادم+فیلم',cover:'saednews.com/store/files/post/db-c5a3-4fd7-b398-f96df18e28fd-QiV5sNIaaI13acfc/3x2-atfghf.png',link:'/.post/sdam-khtab-bh-gazy-mn-bh-pdrt-mgam-o-aatbar-dadm-fylm-m7ep',cta:'ساعدنیوز:ویدیوییازصدامحسیندردادگاهرامشاهدهمیکنید.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(فیلم)سکانسعاشقانههوتنشکیباوپرینازایزدیاردرفیلمملاقاتخصوصی/فقطببینچجوریالتماسدخترهمیکنه!',cover:'saednews.com/store/files/post/d512b5db-7819-4ef0-a405-1a6ce4ceea80-c2Rlz3NOWwBoDa7V/3x2-053e7ce9-ea09-4353-929a-0926db52e6c1.jpeg',link:'/.post/-fylm-skans-aashganh-hotn-shkyba-o-prynaz-ayzdyar-dr-fylm-mlat-khsosy-fgt-bbyn-chjory-altmas-dkhtrh-myknh-qacb',cta:'ساعدنیوز:سکانسیازفیلمملاقاتخصوصیراملاحظهبفرمایید.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'بابانوئلواقعیدرآسمانسوئیسرؤیتشد!/اینصحنهروفقطتوکارتونهایکریسمسیدیدهبودم!',cover:'saednews.com/store/files/post/ea5b9c22-fbd9-4203-994e-aaedd-jODGdOqnCnfC3oPJ/3x2-5fd852e8406de.jpeg',link:'/.post/baba-noel-oay-dr-asman-soeys-r-yt-shd-ayn-shnh-ro-fgt-to-karton-hay-krysmsy-dydh-bodm-5jzt',cta:'ساعدنیوز:شهرمونتروسوئیس،شهریکهدرکناردریاچهژنوودردامنه‌هایرشته‌کوهآلپجایگرفته.درکریسمسبابانوئلبههمراهگوزن‌هاشدرساعات5و6و7غروبتویآسمونپروازمی‌کنند.هرسالمردمزیادیدرسنینمختلف،اینصحنهرویاییروتماشامی‌کنند.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(فیلم)شوخیتاریخیهادیکاظمیباهمسرشسمانهپاکدلدربرنامهخندوانه/خانومشحتماتودلشگفتهبرنامهتموممیشهمنمیدونموتو....😂😂',cover:'saednews.com/store/files/post/7ab522ca-43e9-4c4d-8ec5-1b7d0b3799f9-imVNrS794oA9SFta/3x2-ime-crp.png',link:'/.post/-fylm-shokhy-tarykhy-hady-kazmy-ba-hmsrsh-smanh-pakdl-dr-brnamh-khndoanh-khanomsh-htma-to-dlsh-gfth-brnamh-tmom-myshh-mn-mymonm-to-s9p5',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(ویدئو)کلاغشاغلکههرروزبامنقارپُربهخانهمیآید!/نگاههایسگانگاردارهمیگهاینپولاروازکجامیاری😂',cover:'saednews.com/store/files/post/781c23e6-243b-4b6a-892a-cadf471b947d-m0V3G6GXxPSsZut5/3x2-2405.jpeg',link:'/.post/-oydeo-klh-shhl-kh-hr-roz-ba-mngar-p-r-bh-khanh-my-ayd-ngah-hay-sg-angar-darh-mygh-ayn-pola-ro-az-kja-myary-9s4b',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(ویدئو)عجیبترینوکوچکترینآپارتماندنیا!/فقططراحیداخلشروببینین😂',cover:'saednews.com/store/files/post/24a-71cc-4976-b96d-a10e4c6fe884-QQgi1mwCtZIf5Wz9/3x2-1-39.jpeg',link:'/.post/-oydeo-ajyb-tryn-o-kochk-tryn-apartman-dnya-fgt-trahy-dakhlsh-ro-bbynyn-2qt9',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(ویدئو)حامدآهنگیرازکودکیمریممومنرالوداد/آخهحامدجاانجلودوربیناونمشبعیدآخهه!!',cover:'saednews.com/store/files/post/ad-8b69-44f1-954f-bbb30b9-o3FprR6EuxlaL9qv/3x2-ime.png',link:'/.post/-oydeo-hamd-ahngy-raz-kodky-mrym-momn-ra-lo-dad-akhh-hamd-jaan-jlo-dorbyn-aonm-shb-ayd-akhhh-yem1',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(ویدئو)سریالجومونگوکپیبرداریکارگردانشازیکسریالکمدیایرانی/نبینینازدستتونرفته🤣😂',cover:'saednews.com/store/files/post/958fd379-17da-4340-82ff-fe3c598c1fe0-jrXLbHbB7uYAwxr8/3x2-ime.png',link:'/.post/-oydeo-sryal-jomong-o-kpy-brdary-kargrdansh-az-yk-sryal-kmdy-ayrany-nbynyn-az-dstton-rfth-zbjm',cta:'طوطویا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(ویدئو)بداههخواندنبهیادماندنیازمرتضیپاشاییباآهنگ«یکیهستتوقلبم»/چقدرهمصداشسوزداره',cover:'saednews.com/store/files/post/074a8a25-6c39-4f45-be45-83e948f6c8c9-SAX81S2YtVJjp69w/3x2-ime.png',link:'/.post/-oydeo-bdahh-khoandn-bh-yad-mandny-azmrtzy-pashayy-ba-ahng-yky-hst-to-glbm-chgdr-hm-sdash-soz-darh-uxk2',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'(عکس)مدرسهاییکهمیرزاکوچکخانجنگلیدرآندرسخوانده/چقدرمزیباوباصفاست😍',cover:'saednews.com/store/files/post/b-7697-4fc3-8cba-b4ed1-EpMSMn38CW8wsIqy/3x2-download.jpeg',link:'/.post/-aks-mdrsh-ayy-kh-myrza-kochk-khan-jngly-dr-an-drs-khoandh-chgdrm-zyba-o-basfast-luvz',cta:'طوطیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'لحظهشگفتانگیزبازکردنتابوتتوتعنخآمونتوسطباستانشناسمعروف/آدمازدیدنشحیرونمیمونه+عکس',cover:'saednews.com/store/files/post/e66-ac24-4428-a47d-2741afab4467-oXWmsJ7hMBIF5zhM/3x2-archaeology.jpeg',link:'/.post/lhzh-shgft-angyz-baz-krdn-tabot-tot-ankh-amon-tost-bastan-shnas-marof-adm-az-dydnsh-hyron-mymonh-aks-xk7r',cta:'ساعدنیوز:تصاویریازلحظهکشفمقبرهتوتعنخآموندرسال1925رامشاهدهبفرمایید.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'گونهایجدیدازشرک/کوروشپرستی!!+عکس',cover:'saednews.com/store/files/post/fa1b9870-3730-4d90-ae98a12-Vzxutwgyfhs56zMG/3x2--531.jpeg',link:'/.post/gonh-ay-jdyd-az-shrk-korosh-prsty-aks-4f6c',cta:'ساعدنیوز:حضوردرمقبرهکوروشکبیرول پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزحظهایدرنگدراقداماتاوبرایایرانباستانگرچهمایهافتخارومباهاتهرایرانیاستاماگاهیاوقاتواکنشهاییراازسویبرخیهموطنانشاهدهستیمکهنهجایتشویقبلکهتقبیحدارد'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'جامعترینرسانهدانشگاهیکشور/آخریناخبارواطلاعاتمربوطبهدانشگاه‌ها',cover:'saednews.com/store/files/post/bd7a2095-d534-47ab-8d80-93ee6ed8685a-oTySvPOKlesdm6LA/3x2-logo-2.png',link:'/.post/jama-tryn-rsanh-danshgahy-kshor-akhryn-akhbar-o-atlaaat-mrbot-bh-danshgah-ha-02pf',cta:'سوفیا'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'برایعضویتدرکانالتلگرامساعدنیوزکلیککنید.',cover:'saednews.com/store/files/post/64b304b3-0dc7-49f1-91bc-a0f4a02-xsqDjhIGkYMmacjA/3x2-telegram-brand-marketing.jpeg',link:'/.post/bray-azoyt-dr-kanal-tlgram-saadnyoz-klyk-knyd-kxnz',cta:'تلگرام'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'قیمتلحظه‌ایدلارونرخارزدربازارامروز',cover:'saednews.com/store/files/post/17a91aec-8738-4459-aed7-199e-mV0DL9rmONsFN7/3x2-currency.png',link:'/.post/gymt-dlar-o-nrkh-arz-dr-bazar-amroz-dvby',cta:'قیمت'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'قیمتلحظه‌ایطلا،سکهوفلزاتگرانبهادربازارامروز',cover:'saednews.com/store/files/post/3dba0dbe-d34d-4c6c-7ee1-BAsReozeuw6s19/3x2-gold-and-coin.jpeg',link:'/.post/gymt-tla-skh-o-flzat-granbha-dr-bazar-amroz-umxj',cta:'قیمت'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'آموزشاصولمهمویراستاری',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-RS29oO.png',link:'/.post/amozsh-asol-mhm-oyrastary-f0gs',cta:'کلیککن'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'آیاویرایشنیتیومقالاتتخصصیامکانپذیراست؟',cover:'saednews.com/store/files/post/b3e92e8e-e1fa-439a-8474-acc612f856de-JLRYneYuXyx71HJ9/3x2-oirastari-nitio.png',link:'/.post/aia-viraish-nitio-mqalat-tkhssi-amkan-pzir-ast',cta:'کلیککن'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'شبکهمترجمیناشراقتخصصیترینسایتترجمهکتاب',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-RS29oO.png',link:'/.post/shbke-mtrjmin-ashraq-tkhssi-trin-sait-trjme-ktab',cta:'کلیککن'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'دنبالویراستارخوبواسهمتنانگلیسیهستی؟',cover:'saednews.com/store/files/post/8dd58b97-fe02-4fae-a8e75-esbUQ1a6frC9u5B7/3x2-98.png',link:'/.post/donbal-virastar-khob-vaseh-matne-englisi-hasty',cta:'شبکهمترجمیناشراقبابهره‌مندیازویراستارانمتخصصآمادهویراستاریکلیهمتونانگلیسیدرزمان‌بندیدلخواهوکیفیتتضمینیاست.جهتکسباطلاعاتبیشتردرادامههمراهماباشید'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'ترجمهمقالهدرکوتاه‌ترینزمان',cover:'saednews.com/store/files/post/ef-6a21-4021-a81b-9df04d65ff05-SFrbWKp4N6pf9BoE/3x2-lbis.png',link:'/.post/tarjomeh-mhaleh-dar-kootahtaryn-zman',cta:'شبکهمترجمیناشراقبابهره‌گیریازمترجمینمتخصصآمادهارائهخدماتتضمینیترجمهمقالهبابهترینکیفیتوزمان‌بندیوباارائهگواهیتضمینکیفیتجهتارائهبرایانتشاردرمجلاتعلمیمعتبراست.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'انواعخدماتترجمهمقاله،کتاب،پایاننامه،اسنادرسمیوغیررسمی،فایلصوتیوتصویری',cover:'saednews.com/store/files/post/3cc-4edf-4da1-b2e2-8d583c36b1bd-y3WXmD89RyB4mIzy/3x2-picture2.png',link:'/.post/anoaa-khdmat-trjmh-mgalh-ktab-payan-namh-asnad-rsmy-o-ghyr-rsmy-fayl-soty-o-tsoyry-py3e',cta:'شبکهمترجمیناشراقبه‌همراهتیمحرفه‌ایازمترجمان،ویراستاران،مترجمانرسمیوهمزمان،خدماتمتنوعیدرزمینهترجمهانواعخدماتترجمهمقاله،کتاب،پایاننامه،اسنادرسمیوغیررسمی،فایلصوتیوتصویریبه49زبانزندهدنیاارائهمی‌کند.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'بهترینترجمهبابهترینمترجمآنلاین+معرفی8پلتفرمبرترترجمه',cover:'saednews.com/store/files/post/2effd429-8766-4bbe-b9c7-1febcbcb77ff-l3chspyC5AZ3unUV/3x2-5.jpeg',link:'/.post/behtaryn-markaz-tarjomeh-online',cta:'لازمهبهترینترجمهدسترسیبهبهترینمترجماست.داشتنیکترجمهخوبوباکیفیتبرایمتونمختلفازمهمتریننیازهایکاربرانبخصوصدانشجویانبشمارمیرود.ازاینرومراکزترجمهآنلاینوحضوریفعالدرسراسرکشورهمچونشبکهمترجمیناشراقدرصددهستنتااینامررابرایکاربرانعزیزممکنسازند.'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'محاسبهآنلاینهزینهترجمهرسمیاسنادومدارک',cover:'saednews.com/store/files/post/e41edd32-378b-4d14-876f-bb21c448e920-1dcM0luzzOjvRKFB/3x2-ime.png',link:'/.post/mhasbh-anlayn-hzynh-trjmh-rsmy-asnad-o-mdark-qiwr',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'دارالترجمهرسمیبهصورتآنلاین',cover:'saednews.com/store/files/post/12c5ee14-6f9f-4ee0-a9ff-52bf-i6kAdLOhrGeWdMjn/3x2-nhaii-tsoir-asli.png',link:'/.post/daraltrjmh-rsmy-bh-sort-anlayn-70ux',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'دارالترجمهرسمیبهزبانانگلیسی',cover:'saednews.com/store/media-center/imes/3x2-ac-ime-qM75oV.jpeg',link:'/.post/daraltrjme-rsmi-be-zban-anglisi',cta:'ساعدنیوز: '.trim().substr(0,20)},/**/{text:'دارالترجمهرسمیعربیبهصورتآنلاین',cover:'saednews.com/store/files/post/be2cfdaf-550c-448f-9cd6-baa0-OHdYICmoDKRLieZv/3x2-sfhh-asli.png',link:'/.post/daraltrjme-rsmi-arbi-be-sort-anlin',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/{text:'دارالترجمهرسمیترکیاستانبولیبهصورتآنلاین',cover:'saednews.com/store/files/post/7b0a6655-f708-4e44-ab43-3315c5c906cc-WpjqcBvvxUPSINF6/3x2-asli-trkih.png',link:'/.post/daraltrjme-rsmi-trki-astanboli-be-sort-anlin',cta:'ثبتسفارش'.trim().substr(0,20)},/**/],/**/];if(fixedPostGroups[0].length){varsetupStickyAds=function(){if(window.scrollY0;i--){varj=Math.floor(Math.random()*(i+1));vartemp=array[i];array[i]=array[j];array[j]=temp;}}varenableStickyAds=function(posts,containerId,delay){setTimeout(function(){shuffleArray(posts);varindex=Math.trunc(Math.random()*posts.length);varrscrInterval;varctaBlinkInterval;varfn=function(){if(document.hidden)return;clearInterval(ctaBlinkInterval);varel=document.getElementById(containerId);if(!el)returnclearInterval(rscrInterval);el=$(el);varpostItem=posts[index];varallStickyItems=el.find('.-the-link-');varstikcyPostItem=allStickyItems.get(Math.trunc(Math.random()*allStickyItems.length));stikcyPostItem=$(stikcyPostItem);el.css({transform:'translateX(100%)'});/*aftertransition*/setTimeout(function(){allStickyItems.removeClass('d-flex');allStickyItems.addClass('d-none');stikcyPostItem.toggleClass('d-noned-flex');},300);setTimeout(function(){stikcyPostItem.attr('href',postItem.link);stikcyPostItem.find('.-the-ime-').attr('src',postItem.cover);stikcyPostItem.find('.-the-text-').text(postItem.text);stikcyPostItem.find('.-the-cta-').text(postItem.cta);el.css({transform:'translateX(0)'});varctaBtn=stikcyPostItem.find('.-the-cta-btn-');if(ctaBtn.length){/*DISABLED*/ctaBtn.remove();/*ctaBlinkInterval=setInterval(function(){ctaBtn.toggleClass('btn-primarybtn-warning');},500);*/}},2000);index++;if(index>=posts.length)index=0;};rscrInterval=setInterval(fn,);fn();},delay);};enableStickyAds(fixedPostGroups[0],'sticky-pos-cn',1000);if(fixedPostGroups[1].length){enableStickyAds(fixedPostGroups[1],'sticky-pos-cn2',3000);}setInterval(function(){if(document.hidden){return;}varel=document.getElementById('sticky-pos-cn');if(!el){return;}varel2=document.getElementById('sticky-pos-cn2');if(!el2){return;}el2.style.bottom=(el.offsetHeight+2)+'px';},700);};window.addEventListener('scroll',setupStickyAds,false);}functioncloseStickyT(containerId){varel=document.getElementById(containerId);if(!el)return;$(el).remove();}varfadeItemsSetup=function(){varparents=document.querySelectorAll('.fade-items');for(vari=0;i1){varindex=1;setInterval(function(){if(document.hidden)return;for(varj=0;j=items.length)index=0;},6000);}}};fadeItemsSetup();$(function(){varauto_n=$('.auto-fixed-top');varauto_n_top_offset=auto_n.closest('header').height();//varauto_n_replace=$('.auto-n-replace');varfadeOnPeTop=$('.fade-on-pe-top');varj_doc=$(document);varlastScrollTop=0;varnbarIsFixed=false;$(window).scroll(function(event){varscrollTop=j_doc.scrollTop();if(Math.abs(scrollTop-lastScrollTop)>50){if(scrollTop>lastScrollTop){auto_n.addClass('top--nbar');}else{auto_n.removeClass('top--nbar');}lastScrollTop=scrollTop;}if(scrollTop>auto_n_top_offset){if(!nbarIsFixed){nbarIsFixed=true;auto_n.addClass('fixed-top');if(scrollTop-auto_n_top_offsetbtns.length-perPe){btn.style.display="none";}});returnsiema;}(function(){varwidth=Math.max(document.documentElement.clientWidth,window.innerWidth||0);perPe=1;if(width>=992)perPe=4;elseif(width>=768)perPe=3;elseif(width>=450)perPe=2;varmainSlider=initSeveralItemSiema('.siema-1',5000,false,1,true,true);$('.twfdjshjkj').on('click',function(){$(".twfdjshjkj").each(function(){ $(this).removeClass("jhhah-enable"); });$(this).addClass("jhhah-enable");mainSlider.goTo($(this).attr("data-slide"));//$("#kjashdfas").html($(this).attr("data-title"));});})();(function(){if(window.matchMedia('(max-width:575.98px)').matches){varhAd=document.getElementById('rt-header-ad-container');hAd.classList.remove('position-relative','d-none');hAd.style.cssText='position:fixed;top:-4px;left:0;right:0;z-index:1999;';varcloseBtn=document.createElement('button');closeBtn.addEventListener('click',function(){hAd.remove();});closeBtn.className='btn'closeBtn.style.cssText='position:absolute;z-index:1000;left:0px;top:calc(100%-4px);background:rgba(0,0,0,0.5);margin:0px;padding:0.05rem0.3rem0;line-height:.65;color:white;font-size:1.75rem;font-family:monospace;border-radius:0;'closeBtn.innerHTML='×';hAd.appendChild(closeBtn);}})();(function(){varlink=document.createElement('link');link.href="saednews.com/res-ac/material-design-webfont/css/materialdesignicons.min.css?v=2.8.94";link.rel="stylesheet";document.head.appendChild(link);})();

Sitio: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado